Son dakika: BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım sonrası dolarda sert düşüş

Son dakika: BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım sonrası dolarda sert düşüş

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, TL ticari kredilere yeni şartları açıkladı. Buna göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan firmalara kredi kullanım gidişatında döviz varlıklarını

Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, finansal kararın kuvvetlendirilmesine ve kaynakların daha bereketli kullanılarak kredi sisteminin aktif bir biçimde çalışmasına müteveccih olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulundan karar sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu Himayeyi, Muhasebe ve Teftiş Standartları Müesseseyi tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama mükellefliği bulunan firmalar için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kaidenin ödünü olarak, alakalı mevzuat uyarınca yabancı para türünden kredi kullanması muhtemel olmayan firmalarla hudutlu olmak üzere, bu işletmelerin bankaya kredi müracaatında bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık yarıyıl içinde yabancı para net pozisyon sarihi bulunduğunu Kamu Himayeyi, Muhasebe ve Teftiş Standartları Müesseseyi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız teftiş kuruluşları tarafından en aktüel finansal tabloları üzerinden yapılacak tahlile göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış dokümanlarla bankaya müracaat etmeleri koşuluyla, bu firmalara sadece müracaat tarihini izleyen 3 aylık yarıyıldaki, mevzubahisi tespit edilen pozisyon sarihi ile hudutlu olmak üzere TL türünden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan işletmelerin, kredi müracaat tarihi haysiyetiyle, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en aktüel finansal tablolarına göre etkin toplamını ve son 1 senelik net satış hasılatını bağımsız teftiş kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi süresince yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve vaat etmeleri, mevzubahisi beyan ve vaadin banka tarafından hakimiyetinin sağlanmasını teminen işletmelerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir evvelki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, etkin toplamının ve bir evvelki ay sonu haysiyetiyle son 12 aylık net satış hasılatının aktüel kıymetini bankaya iletmeleri koşuluyla bu uygulamadan muaf yakalanmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

KARAR SONRASI DOLAR/TL 16,50 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

BDKK'nın aldığı karar sonrası dolar kuru, saat 20.00 haysiyetiyle yüzde 4,80'e varan düşüşle 16,50 seviyesine kadar geriledi. Kur gün içinde 17,37'nin üzerini görmüştü.

"FİNANSAL KARARI DESTEKLEYİCİ BİR ADIM"

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, Başak Şengül'nam moderatörlüğünü yaptığı 'Us Çemberi' programında Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulunun aldığı kararın nasıl açıklandığını açıkladı.

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

Teknik bir karar ama genel anlamında baktığınızda finansal kararı destekleyici bir adım. Kaynakların daha bereketli kullanılması kastediliyor. Dolardaki düşüş de bunu desteklemiş oluyor. Teknik bir detay olarak şöyle; Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulunun aldığı bu karar işletmelerin kredi kullanımına müteveccih bir karar.

Bu firmalara müteveccih karar olduğu için diyelim ki senin elinde bir ölçü döviz var. Bunun yerine TL kredi alıp dövize yatırma. Böylece bir hudut getirilmiş oluyor. Karar sıcak olduğu için şu anda böyle açıklanıyor.