Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Tasarıyı 2021-2023 ile alakalı genelge yayımladı.

Fotoğrafı Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, İnsan Hakları Eylem Tasarıyı'nın 'Özgür Fert, Eforlu Cemiyet; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu ile 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı andırdırıldı. İnsan Hakları Eylem Tasarıyı'nın, 11'inci Kalkınma Tasarıyı ile Yargı reformu Strteji Dokümanı esasındaki reform isteminin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu müessese ve kuruluşlarının faaliyetlerini içerdiği belirtildi. Eylem Tasarısıyla, ayrıntılı bir mevzuat taramasıyla, hak ve serbestlikler alanında genişletici farklılıkların yanında, kamu hizmetlerini ulaşılabilir, hesap verilebilir, denk, saydam ve adaletli bir biçimde sunulmasına ait standartların yükseltimesi amaçlandığı aktarıldı. Eylem Tasarıyı'yla beraber, uygulamadaki meselelerin çözümüne müteveccih üst seviye bir farkındağın ve daha eforlu bir insan hakları koruma sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, "İnsan hak ve serbestliklerine ait standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin yurttaş memnuniyetine odaklı biçimde kuvvetlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır" denildi.

 FAALİYETLER İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELER TANIMLANACAK

Eylem Tasarıyı'nda belirtilen faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadelerin belinlendiği aktarılan genelgede "Uygulama süreci 2 sene olarak öngörülen Eylem Tasarıyı'nda emel, niyet ve faaliyetler somut şekilde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa 1-3 ay, orta 6 ay ve 1 sene ve uzun 2 sene süreli vadeler tanımlanmıştır. Bu zamanlar azami kalitededir. Bazı faaliyetler istikametinden ise kaliteyi gereği kesintisiz bir takvim olarak öngörülmüştür" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIKLAR İLE KURULUŞLAR ORTAK ÇALIŞACAK

Eylem Tasarıyı kapsamında tanımlanan her bir faaliyetin öngörülen zaman içinde asıllaşmasının, alakalı faalietten mesul bakanlıklar ile kamu müessese ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirildi. Mesul bakanlıklar veya müessese ya da kuruluşların, alakalı faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, müessese ve kuruluşları tanımlayacağı da aktarıldı. İşbirliği yapılacak müesseselerin tanımlanmasında oluşacak olası kararsızların ise Cumhurbaşkanlığınca giderileceği vurgulandı.

İNSAN HAKLARI EYLEM TASARIYI İZLEME VE DEĞERLENDİRME HEYETİ

Eylem Tasarıyı'nın aktif bir biçimde uygulanması ve saydam bir kavrayışla izlenmesi emeliyle bakanlıklar ile kamu müessese ve kurulaşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için 'İnsan Hakları Eylem Tasarıyı İzleme ve Değerlendirme Heyeti'nun oluşturulduğu belirtildi. Heyetin ise Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Takviyecisi, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Siyasetleri Heyeti Başkanvekili'nden oluşacağı bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda ise Heyete, Cumhurbaşkanı Dayanakçısının başkanlık edeceği aktarıldı.

Genelgenin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Heyet 6 ayda bir bir araya gelir, çalışma usul ve temelleri heyet tarafından tanımlanır. Gereksinim dinlenmesi halinde, görüşlerinden faydalanılmak üzere alakalı müesseselerin temsilcileri Heyet buluşmalarına davet edilebilir. Kurulan sekreterya hizmetleri Adalte Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Eylem Tasarıyı'nda öngörülen faaliyetlerden mesul müessese ve kuruluşlar, uygulamaya ait raporlarını 4 aylık yarıyıllarda Adalet Bakanlığı'na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Tasarıyı'nın 'Senelik Uygulama Raporu'nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Heyeti'nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Denklik Müesseseyi ile Kamu Denetçiliği Müesseseyi'na da iletilecek, bu müesseseler raporda ait değerlendirme neticelerini Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Halk Meclisi'ne sunacaktır. Senelik Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Eylem Tasarıyı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı'nın fotoğrafı internet adresinden yayımlanacaktır."