Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Danıştay Konferans Salonu'nda Yönetimsel Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Sene Dönümü sebebiyle tertip edilen merasimde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yönetimsel Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Politikanın tabiatı gereği tesir alanını genişletmek isteyeceğini belirten Erdoğan, "Politikanın tesir alanını genişletme gayretlerine yargı alanı da dahildir. Hatta en başlarda kazanç. Sanmayın ki bu mesele Türkiye’ye mahsustur. Amerika'sından Avrupa'sına her yerde aynı çekişme yaşanmıştır. Buradan sarihçe ifade ediyorum Bu ülkede hiçbir savcının, dominantın, yargı üyesinin hukukla bağdaşmayan rastgele bir yaklaşımla karşıma gelmesini, arzlarımı hukuk dışında bir süzgeçle değerlendirmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı üyelerinin bu hukukçu duruşunu bilaistisna herkesin karşısında ve koşulda sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, vesayete koltuk değnekliği yapan, hukuk dışı teşkilatların arka bahçesine dönüşen, çıkar hesaplarının aleti olan bir yargı ulus ismine karar veremez" dedi.

FETÖ'nün yargı içindeki yapılanmasını hatırlatan Erdoğan, "FETÖ hıyanet çetesinin yargı içerisindeki korku verici yapılanmasına hep beraber tanık olduk. FETÖ belasının ülkenin başına bu derece musallat olmasında yargıya çöreklenen yapının, teşkilatın emniyet ve ordu içindeki üyeleriyle beraber çok ehemmiyetli misyon üstlendiğini öğreniyoruz. Ülkesine, halkına, haka bağlı savcılar ve dominantlar kendi içlerinden başlayarak Türkiye'nin FETÖ tehdidinden hukuk yoluyla kurtulmasına da liderlik ettiler. Bu tarihi çabada görev alan tüm yargı üyelerine bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Halen süren davalarda bu hassasiyetlerin en üst seviyede gözetlediğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Yargı üyelerine hitap eden Erdoğan, "Tüzüğe de derç edilmesini sağladığımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı prensibiyle allahın izniyle böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum. Yargı üyeleri olarak sizlerin hukuk devleti prensibi çerçevesinde verdiğiniz ve vereceğiniz her gayretinizde yanınızda yer alacağımızdan kuşkunuz olmasın. Geçmişte hukuka ters pek çok tacize, cezaya muhatap olmuş bir politikacı olarak ülke idaresine geldiğimden beri Türkiye'nin hukuk devleti kalitesini kuvvetlendirmenin gayretini veriyorum. Yaptığımız reformlarla tüzükten kanunlara, yönetimsel uygulamalardan beynelmilel kontratlara kadar geniş bir alanda hukuk devletini tahkim ettik. Hakikatinde ülkemizi yeni, tamamen demokratik yaklaşımla ve yalın dille yazılmış yeni bir tüzüğe kavuşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kerelerce girişimde bulunduk. Hatta bunun için mecliste tüm partilerin denk abone katılımıyla bir kurul kurulmasına liderlik ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin tüzük davranışını tenkit eten Erdoğan, "Ne Yazık Ki bu girişimimiz muhalefet partilerinin süreci tıkayan uzlaşmaz tutumu nedeni ile akamete uğradı. Geçtiğimiz sene yeni bir tüzük için tekerrür harekete geçtik, kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefet cenahından da ortaya en azından bir metin öneriyi koymasını bekledik. Aradan geçen bunca zaman karşın önümüze üzerinde görüşebileceğimiz rastgele bir metin gelmedi. Biz de kendi hazırlığımızı beklemeye almak zorunluluğunda kaldık. Ancak halkımızı ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut tüzükten kurtarma istemimiz ebedîdir. İhtimal bulduğumuzda ülkemizi sivil, hürlükçü ve abluka etici bir tüzüğe kesinlikle kavuşturacağız. Bu süreçte, Tüzükte pek çok farklılıklar yapıldı. Tüzüğümüzün cemiyette özellikle, genellikle 134 kararı geçtiğimiz 20 sene süresince değişti. Bunların bir kısmı beynelmilel kontratlara geçim emelliyken bir kısmı da Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş gibi oldukça ehemmiyetli farklılıklardır. Yalnızca tüzük ile hudutlu kalmadık. Ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını hem çağın gerekliğine uygun hale getirecek hem de demokrasi ve hürlük alanlarını genişletecek biçimde yenilemiş olduk" dedi.

Ayrıcalıklı usule sahip Devlet Güvenlik Duruşmaları ve özel yetkili savcılık uygulamalarının kaldırıldığını andırdıran Erdoğan şunları kaydoldu:
"Yargıda ikiliğe yol açan askeri duruşmaları ve üst derece uzuvlarını lağvederek sistemin tamlığını sağladık. İlk derece duruşmalarıyla yüksek duruşmalar arasında istinafı koyarak hem dosya yükünü eksilttik hem kararların daha süratli, sıhhatli çıkmasını temin ettik. Bilgi edinme hakkıyla Şahsi Bilgileri Koruma Müesseseyi'yla, İnsan Hakları Denklik Müesseseyi ile Kamu Denetçiliği yurttaşlarımızın devlet karşısında haklarını daha güçlü biçimde korunabilmelerini sağlayacak mekanizmaları oluşturduk. Kamu görevlilerine verilen cezaların tamamını yargı yolunu açtık. Bayanlar, çocuklar, yaşlılar, manililer, şehit yakınları, gaziler gibi tam bu kesimlere müteveccih pozitif ayrımcılık yapılmasını kural haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Temel hak ve hürlüklerin korunmasında ehemmiyetli bir ihtimal olan Tüzük Duruşması’ne fertsel müracaat sisteminin kurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüzüğün ve kanunların değişmesi ne ülkemize mahsustur ne de negatif karşılanması gereken bir gidişattır. Yaşamın akışı içinde lüzum dinlenen her mevzuda ve her süre bu cins farklılıkların yapılması gayet tabidir. Ehemmiyetli olan bu sürecin ulusal istemin üstünlüğü temeline göre, demokrasinin kuralları çerçevesinde, usulünce ve cemiyet tarafından özümsenerek yürütülmesidir. Bunun için biz geçtiğimiz sene açıkladığımız yeni tüzük hazırlığı mecliste gereken çoğunluğu sağlasa dahi millet oyuna sunacağımızı ifade etmiştik. Yeni kanunlar çıkarılması ve mevcut kanunların değiştirilmesi meclisin asli kanunuma görevidir. Yargı müesseselerimiz de karar ve içtihatları ile kanunların ve değişik mevzuatın aktüellenmesine katkıda bulunmaktadır" dedi.

"BU YENİ SİSTEMİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ"

Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de hakın tecellisinde hayati ehemmiyete sahip olduğuna dikkat toplayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Yargı teşkilatımızın insan eforunu, niteliğini ve ekipmanını artırmak için dominant ve savcı takviyeciliği sistemini getiriyoruz. Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 sene vakitle dayanakçı sıfatıyla görev yapacak dominant ve savcılarımız böylece sisteme tamıyla dominant olacaktır. Bir anlamda ahilik ananemizin temelini oluşturan akılda çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Önümüzdeki yarıyılda devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile ulusal istemin temsilcisi meclisimiz ve ulus ismine karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştay'ımızın da bu çerçevede üstlendiği hayati işlevle Türkiye'nin demokratikleşmesine, gelişmesine, büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum."Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz