Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı! İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı! İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Buluşması sonrası açıkladığı yeni koronavirüs temkinlerinin ayrıntılarını ve 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp,…

İçişleri Bakanlığı, 81 Şehir Valiliğine "Bütün kapanma Önlemleri" mevzulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün değişinime uğrayan yeni varyantları sonrasında çoğalan bulaşıcılığıyla beraber Koronavirüs Covid-19 salgınının cemiyet sıhhati ve kamu kumpası açısından oluşturduğu tehlikeyi idareme ve hastalığın yayılım süratini hakimiyet altında yakalama emeliyle yeni önlemlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusu buluşmasında alınan kararlar istikametinde 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen safhada esas usul ve temelleri 14.04.2021 tarih ve 6638 rakamlı Genelgemizle tanımlanan kısmi kapanma önlemleri sonrasında salgının çoğalış süratinin evvel yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş meyline girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusunda alınan kararlar istikametinde; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma önlemlerine yeni tedbirler ilave edilerek bütün kapanma yarıyılına geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan bütün kapanma yarıyılında ülke genelini içerecek biçimde alttaki önlemlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bütün kapanma yarıyılında 14.04.2021 tarih ve 6638 rakamlı Genelgemizde belirtilen önlemlere ilave olarak;

1. CADDEYE ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek biçimde bütün zamanlı caddeye çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Caddeye çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde imal, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin topallamaması, sıhhat, tarım ve orman faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak emeliyle Ek'te belirtilen yerler ve şahıslar kısıtlamadan muaf yakalanacaktır.

Caddeye çıkma kısıtlamasına müteveccih tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 rakamlı Genelgemizde sarihçe belirtildiği biçimde muafiyet sebebi ve buna bağlı olarak zaman ve rota ile hudutlu olup, aksi gidişatlar muafiyetlerin makûsa kullanımı olarak görülerek yönetimsel/adli yaptırımlara mevzu edilecektir.

SARİH OLAN İŞLETMELER

1.2- Caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yurttaşlarımız gerekli lüzumlarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla manili yurttaşlarımız hariç ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş işletmeleri konutlara/biçiminde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıyada belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Caddeye çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi yerler yalnızca kutu servis biçiminde faaliyet gösterebileceklerdir.

LOKANTA VE FIRINLAR

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş işletmeleri Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat temeline göre kutu servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş işletmeleri Ramazan ayının sona ermesiyle beraber saat 01.00'e kadar kutu servis yapabilecektir.

1.4- Bütün kapanma yarıyılında ekmek yapımının yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri sarih olacaktır Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.. Yurttaşlarımız ekmek ve unlu mamul lüzumlarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla manili yurttaşlarımız hariç ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım vasıtalarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, cadde aralarında netlikle satış yapılmayacaktır.

1.5- Caddeye çıkma kısıtlaması sırasında yukarıyada belirtilen esas gıda, ilaç ve paklik mahsullerinin satıldığı yerler ile imal, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin topallamaması emeliyle muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari şirket, işyeri ve/veya bürolar kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde surat surata hizmet verilmeyecektir.

1.6- Caddeye çıkma kısıtlaması uygulanacak olan yarıyılda konaklama kuruluşlarında rezervasyonunun bulunması yurttaşlarımız açısından caddeye çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu yarıyılda konaklama kuruluşları yalnızca gerekli gidişatlara bağlı olarak seyahat izin evrakı alan şahıslara hizmet verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara müteveccih caddeye çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir vakit için ülkemizde bulunan yabancıları içermekte olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya beynelmilel koruma müracaat ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar caddeye çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Bütün kapanma sürecinde kendi lüzumlarını karşılayamayacak gidişattaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan yurttaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri esas lüzumları SADAKAT Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu mevzuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse lüzumların bir an evvel giderilmesi bakımından lüzumlu temkinler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Caddeye çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yurttaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine gerekli haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ödünleri;

- Gerekli bir kamusal vazifenin ifası kapsamında alakalı Bakanlık ya da kamu müessese veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu vazifelileri müfettiş, tecrübe etmen vb. müessese kimlik kartı ile beraber misyon evrakını takdim etmek kaydıyla bu karardan muaf yakalanacaktır.

CENAZE VE GEREKLİ HALLER

- Kendisi veya eşinin, ölüm eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil harekâtına refakat etmek emeliyle rastgele bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-MÜRACAAT veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları müracaatlar yanında akraba konumundaki 9 şahsa kadar bildirimde bulunabilecektir sistem tarafından müddet kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına lüzumlu seyahat izin evrakı oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin harekâtları kapsamında müracaat yapacak yurttaşlarımızdan rastgele bir doküman takdimi istenilmeyecek olup Sıhhat Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden lüzumlu denetleme seyahat izin evrakı tertip edilmeden evvel otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Gerekli Hal Sayılacak Gidişatlar;

Rehabilitasyon olduğu sağlık kurumundan taburcu olup gerçek ikametine dönmek isteyen, hekim raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelden alınmış hekim buluşması/hakimiyeti olan,

Kendisi veya eşinin, sağlık kurumunda rehabilitasyon gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 şahıs,

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri mesken yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca doküman, bilgi ile takdim edenler,

ÖSYM tarafından bülten edilmiş merkezi imtihanlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini bitirerek mesken yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü kontrata davet yazısı olan,

Ceza infaz müesseselerinden salıverilen,

Şahısların gerekli hali bulunduğu kabul edilecektir.

SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINACAK?

2.3-
Yurttaşlarımız, yukarıyada belirtilen gerekli hallerin varlığı halinde bu vaziyeti evraklandırmak kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-MÜRACAAT ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Heyetlerinden izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Dokümansi verilen şahıslar seyahat zamanları süresince caddeye çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

2.4- Bütün kapanma sürecinde seyahat izin arzlarında yaşanabilecek çoğalış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli rakamda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin arzlarının süratli bir biçimde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü önlem alınacaktır.

2.5- Belirtilen yarıyıl içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu erişim vasıtasıyla seyahat edecek şahıslara biletleme operasyonu yapılmadan evvel kesinlikle seyahat izin evrakının olup olmadığı hakimiyet edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme operasyonu gerçekleştirilecektir.
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapılacak seferlerde yolcuların vasıtalara kabulü evvelinde HES kodu denetlemesi belli yapılacak ve tanılı/temaslı gibi mahzurlu bir gidişatın olmaması halinde taşıta alınacaktır.

2.6- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma vasıtaları uçak hariç; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma biçimi yolcuların birbirleriyle temasını yasaklayacak 1 dolu 1 boş biçimde olacaktır.

3. Bütün kapanma sürecinde sıhhat, güvenlik, acil çağrı gibi kritik misyon alanları hariç olmak üzere kamu müessese ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için lüzumlu olan minimum personel seviyesine düşülecek minimum personel seviyesi toplam personel rakamının % 50'sini aşmayacak miktarda biçimde uzaktan veya mutasyonlu çalışmaya geçilecektir.


Bu yarıyılda;

- Uzaktan ve mutasyonlu çalışmaya tabi kamu personeli, rastgele bir özel muafiyete sahip olmamaları sebebiyle öteki yurttaşlarımızın tabi olduğu temeller haricinde ikametlerini ufalamayacaklardır.

- Kamu müessese ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde misyon alacak kamu personeli için yetkili idareyici tarafından bu vaziyeti ortaya koyan misyon evrakı tertip edilecek ve misyonlu olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla hudutlu biçimde muafiyete tabi olacaktır.

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

4. Şehirler arası hareketliliğin gerekli olduğu mevsimlik tarım emekçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla çaba şartlarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından lüzumlu temkinler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım emekçilerinin şehirler arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak temkinler ve şehirler arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri mevzusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 rakamlı Genelgemizde tanımlanan temellere göre hareket edilecektir.

5. Bütün gün uygulanacak caddeye çıkma kısıtlaması temkininin ev sitelerinde de uygulanmasını temin etmek emeliyle site idarelerine mesullük verilecek, site içerisinde izinsiz biçimde dışarı çıkan şahısların özellikle çocukların ve gençlerin ikametlerine dönmeleri mevzusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

6. Caddeye çıkma süresi süresince cadde hayvanlarının beslenmelerine özel umursanacak, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından mahallî idareler, alakalı kamu müessese ve kuruluşları ile lüzumlu koordinasyon kuruluş edilerek cadde hayvanlarının aç kalmaması için lüzumlu önlemlerin alınacak, bu emelle başta hayvan sığınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi cadde hayvanlarının natürel hayat alanlarına kumpaslı olarak mama, yem, besin ve su vazgeçilmesi sağlanacaktır.

7. TEFTİŞ FAALİYETLERİNİN AKTİFLİĞİNİN ARTIRILMASI

7.1- Bütün kapanma yarıyılında kolluk güçlerinin bütün kapasiteyle teftiş faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle caddeye çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk güçleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, tesirli ve devamlı teftiş faaliyetleri tasarlanarak uygulamaya geçirilecektir.

7.2- Caddeye çıkma kısıtlamaları sırasında;

- Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına dair hakikate ters doküman tertip edilmesi,

- Özel sıhhat kuruluşlarından sahte buluşma alınması,

- Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin kastını aşan biçimde kullanımı markete ailece gidilmesi gibi,

- Çiftçi Kayıt Dokümansinin ÇKS emel dışı kullanılması,

gibi vaziyetlerde muafiyetlerin giderek çoğalan bir sıklıkla makûsa kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi emeliyle kolluk güçleri tarafından her türlü önlem alınacak ve yapılacak teftişlerde bu hususların hakimiyeti özellikle sağlanacaktır.

7.3- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının aktifliğinin artırılması emeliyle şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında şehirler arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla hakimiyet noktaları oluşturulacak, hakimiyet noktalarında görevlendirilecek yeterli rakamda kolluk personeli trafik ve asayiş ünitelerinden kabiliyetiyle toplu erişim vasıtalarıyla veya özel taşıtlarla yolculuk edenlerin seyahat izin dokümanlarının olup olmadığı belli muayene edilecek ve geçerli bir bahaneyi/muafiyeti bulunmayan şahısların şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

7.4- Bütün gün caddeye çıkma kısıtlaması uygulanacak olan bütün kapanma yarıyılında, yurttaşlarımızın yalnızca esas lüzumlarının giderilmesi emeliyle sarih yakalanacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin etrafında lüzumlu hakimiyetlerin yapılabilmesi için yeterli rakamda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve teftiş faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kaidelere uyup uymadıkları ile yurttaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kaidesine riayet edip etmedikleri hakimiyet edilecektir.
Yukarıyada belirtilen temeller istikametinde Umumi Hıfzıssıhha Yasasının 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca Şehir/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Heyetleri kararlarının tezlikle alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa alan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması 

CADDEYE ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE ŞAHISLAR LİSTESİ

Caddeye çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde imtiyaz kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet sebebi/rotayı ile hudutlu olmak kaydıyla;

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi aboneleri ve çalışanları,

2. Kamu kumpası ve güvenliğinin sağlanmasında misyonlu olanlar özel güvenlik vazifelileri dâhil,

3. Gerekli kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu müessese ve kuruluşları ile işletmeler Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vb., buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din vazifelileri, Acil Çağrı Merkezleri, Sadakat Sosyal Destek Üniteleri, Şehir/İlçe Salgın Teftiş Merkezleri, Göç Yöneti, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde misyonlu olanlar ve gönüllü olarak misyon verilenler, cemevlerinin dede ve vazifelileri,

4. Kamu ve özel sıhhat müessese ve kuruluşları, eczaneler, baytar muayenehaneleri ve hayvan sağlık kurumuları ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve baytar doktorlar,

5. Gerekli sıhhat buluşması olanlar Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil,

6. İlaç, tıbbi makine, tıbbi maske ve dezenfektan imali, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. İmal ve imalat kuruluşları ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Nebatsal ve hayvansal mahsullerin imali, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal yapıma ait tarımsal ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. mahsullerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil ve lojistiğini yapan şirketler ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında misyonlu olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Cadde hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan sığınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin vazifelileri/gönüllü çalışanları ve 7486 rakamlı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu aboneleri,

14. İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, mecmua, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Mazot istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su mahsulleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek yapımının yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında misyonlu olan taşıtlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin operasyonlarında misyonlu olanlar din vazifelileri, sağlık kurumu ve belediye vazifelileri vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük kuruluş ve işletmeler rafineri ve petrokimya kuruluşları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken mesajım ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde misyonlu olanlar ile servis hizmeti vermek üzere vazifede olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım firmaları ve çalışanları,

23. Mahalli yönetlerin toplu taşıma, paklik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla çaba, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu erişim vasıtalarının metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb. sürücü ve vazifelileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların lüzum dinleyeceği esas lüzumların karşılanmasında misyonlu olanlar,

26. İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak emeliyle iş yerlerinde bulunması lüzumlu olan çalışanlar iş yeri doktoru, güvenlik misyonlusu, bekçi vb.,

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down belirtiyi gibi "Özel İhtiyacı" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Duruşma kararı çerçevesinde çocukları ile kişisel münasebet kuruluş edecekler duruşma kararını takdim etmeleri koşulu ile,

29. Yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamplara katılacak olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor yarışmalarındaki sporcu, idareyici ve öteki vazifeliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan müessese, kuruluş ve şirketlerin bilgi operasyon merkezleri ile çalışanları minimum rakamda olmak kaydıyla,

31. ÖSYM tarafından bülten edilmiş merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler bu şahısların yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile imtihan vazifelileri,

32. Şehir/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Heyetlerince izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme kuruluşlarında yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Gerekli müdafi/vekil, mahkeme, ifade gibi yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Araç tetkik istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç tetkik buluşması bulunan vasıta sahipleri,

35. Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim mektep/müesseselerinde çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve kurulum faaliyetlerini yürütmekte olan ya da mevzubahisi çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

36. Profesyonel site idareyicileri ile apartman/site idaresince tertip edilen misyonlu olduklarına dair dokümanı takdim etmek ve ikametleriyle misyonlu oldukları apartman veya sitelere gidiş-büyü rotasıyla hudutlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklik, ısınma vb. işlerini yerine getiren vazifeliler,

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki rota ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

38. Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı arasındaki rotayla hudutlu kalmak kaydıyla at sahipleri, alıştırmanlar, seyisler ve öteki çalışanlar,

39. Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için gerekli olan rotalarda kalmak ve bu vaziyeti belgelemek kaydıyla iş yerlerinin böcek ve öteki hasarlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan şirketlerde misyonlu olanlar,

40. Muafiyet sebebine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile hudutlu olmak kaydıyla hür muhasebeciler, hür muhasebeci mali müşavirler, antlı mali müşavirler ile çalışanları,

41. 10.00-16.00 saatleri arasında rakamları Banka idarelerince tanımlanacak biçimde hudutlu rakamda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

42. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.