Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin teklif Meclis'ten geçti

Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin teklif Meclis'ten geçti

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ait tertip etmeler içeren torba kanun öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tasarı ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Öneriye göre, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş takma laboratuvarlarında, diş takma teknisyenleri ve diş takma teknikerlerine ait iş ve operasyonlarda dayanakçı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları arasında tertip edilmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan bireyler, dayanakçı personel olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek işletmelere, faaliyet izni veya yetki evrakı verilmesi evresinde, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin hakimiyeti emeliyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon gereksinimini karşılayacak hava ayrıştırma kuruluşlarının ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

2020 senesinde alana gelen zelzelelerde, binaları hasar gören yurttaşlar için devletin ev kredisi açma ve bina yaptırma mükelleflikleri ile alakalı yapılacak iş ve operasyonlarda mümkün mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının mevzubahisi olmaması, afetzedelere denk miktarda destek eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması emeliyle tertip etme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Müessesesinde doktor ve eczacı olarak çalışanlara, döner anaparadan ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu müessese ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve süresi sona eren protokol, daimi tertip etmeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ABONE HAKKI KALDIRILIYOR

Tertip Etmeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin idare heyetlerinde abone bulundurabilme haklarını tertip eden maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere müteveccih bu özel uygulamadan bırakılarak üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından denk olması hedefleniyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ters Yapılara Uygulanacak Bazı Operasyonlar ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon tasarısındaki tertip etme ortaklık hisseyi kesintisinden az olması vaziyetinde, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon tasarısındaki tertip etme ortaklık hisseyi oranına bitiren fark kadar tertip etme ortaklık hisseyi kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti bitirici mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i geçemeyecek.

Terörle gayretin faal bir biçimde sürdürülmesi emeliyle nezaret müddetlerinin, bazı kabahatlerle alakalı olarak yine tertip edilmesine ve ek nezaret müddetleri getirilmesine ait kararların uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 sene uzatılacak.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan farklılığa göre, Heyet başkan ve aboneleri, aboneliklerinin sona ermesinden itibaren iki sene zamanla, görevden dağıldıkları tarihten evvelki iki sene içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel bireylerde görev alamayacak ve bu kalitedeki reel ve tüzel bireyleri kanunun uygulanmasıyla alakalı yönetimsel süreçlerde Müessese nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden dağıldıkları tarihten evvelki iki sene içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen iş personeli ile bu vakit içinde soruşturmayı yürüten personelin himayesinden mesul daire başkanı ve alakalı başkan yardımcısı, Müesseseden bölmelerinden itibaren iki sene zamanla, alakalı soruşturmaların mevzusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel bireylerde görev alamayacak.

Gümrük Kanunu'nda yapılan farklılıkla mükelleflerin, ticaret siyaseti ihtiyatlarından sakınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük bedelini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş ödentilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa maliyetlerinden daha düşük maliyetlerden ithal edilen eşyaların himaye uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret siyaseti ihtiyatlarının tesirsizleştirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Borsada kolay harekât ve düşük kurul için tıklayın