Son dakika haberi: Emekliler maaşlarını çekebilecek mi? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı

Son dakika haberi: Emekliler maaşlarını çekebilecek mi? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek bütün kapanma süreciyle alakalı merak edilen bazı mevzulara sarihlik getirdi.

İşte yurttaşların bütün kapanmayla alakalı merak ettiği sualler ve cevapları:

Sigorta acentaları ve eksperleri caddeye çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf mıdır?

Sigorta acentaları bütün kapanma yarıyılında caddeye çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.

Bütün kapanma yarıyılı içerisinde sigorta eksperleri yalnızca bir kaza gidişatında alakalı ana sigorta firmasınca vazife dokümanı tertip edilmesi ve zarar rotayı/zamanı ile hudutlu kalmak kaydıyla caddeye çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda zararla alakalı olarak caddeye çıkacak olan sigorta eksperlerinin, teftişlerde ana sigorta firmalarınca tertip edilen görevlendirme dokümanı ve müessesesel kimlik kartını takdim etmeleri gerekmektedir.

Ana sigorta işletmeleri tarafından bu kapsamda tertip edilen görevlendirme evraklarının bir misali eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar taşıtıyla alakalı kolluk birimlerine sevk edilecektir.

Tarımsal vasıtaların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri caddeye çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Tarımsal vasıtaların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri caddeye çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Bütün kapanma yarıyılında uygulanan caddeye çıkma kısıtlaması zamanınca zirai yapım faaliyetlerinde kullanılan vasıtaların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı yakalanacaktır.

Ancak yapım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu gidişatların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve alakalı arızanın giderilmesi emeliyle kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve yalnızca bahse mevzu arızanın giderilmesine müteveccih hizmet sunabileceklerdir.

Bu hizmeti sunmak emeliyle işyerlerine gelmek gidişatında olan misyonlu bireyler, yalnızca bu faaliyetlerle hudutlu olmak ve rota/zamanla geçimli olmak kaydıyla caddeye çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır.

3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli ücret ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Bütün kapanma yarıyılı içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli ücret ve ikramiyeleri ile öbür ücret/aylık/fiyat ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve vakitlere uyulmak,
- TC Kimlik numarası veya öbür usullere göre açıklanacak olan takvim ve zamanlar içerisinde kendi grubuna denk gelen vakitte kullanmak,
- Ücret ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
- Rota ve zaman kaidesine uygun davranılmak,
kaydıyla bu kapsamda bulunan yurttaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri caddeye çıkma kısıtlamasından muaf yakalanacaktır.

Yurttaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa vakitte büyü-gidiş yapmak için kullanmaları büyük ehemmiyet taşınmaktadır.

Ücret/aylık/fiyat veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kaideyi başta olmak üzere salgınla çaba temkinlerine ters görüntülerin oluşmaması için mülki yönet amirlerinin koordinasyonunda banka idarelerince lüzumlu lüzumlu önlemler alınması, sarih bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel rakamının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi emeliyle bu yarıyılda banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

EMEKLİLER MAAŞINI NASIL ALACAK?

Manili ve yaşlı aylıkları ile sosyal dayanak ödemeleri hak sahiplerine nasıl eriştirilecek?

Bütün kapanma yarıyılı içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek manili ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal dayanak ödemelerinin salgınla çaba şartlarına uygun biçimde reelleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler neticesinde Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

- Manili ve yaşlı aylığında 867.242,

- Sosyal dayanak ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin konutlarında reelleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında reelleştirilecek manili ve yaşlı aylıkları ile sosyal dayanak ödemeleri kapsamında; Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal dayanak grupları bünyesinde, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü dağıtıcıları, kolluk vazifelileri ve öbür kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim biçiminde yapılacaktır.

Cadde hayvanlarını besleyecek olanlar caddeye çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl davranmalılar?

Bütün kapanma yarıyılında uygulanan caddeye çıkma kısıtlaması zamanınca cadde hayvanlarını besleyecek olan yurttaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk ünitelerince lüzumlu basitlikler sağlanacaktır.

Cadde hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki rotayla hudutlu kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek minimum şahıs kapsamında kalmak, kolluk güçlerince yapılacak teftişlerde hayvan besleme faaliyetine dair aktüel resim/video çekimi görüntülerini sunmak veya cadde hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kaidelere uymak kaydıyla caddeye çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca rastgele bir evrak takdimine gerek kalmaksızın faaliyette bulunabileceklerdir.

Turkuaz basın kartı sahibi basın üyeleri caddeye çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?

Yürüttükleri kamusal vazifenin aceleliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın üyeleri müessesesel kimlik kartlarını takdim etmek kaydıyla caddeye çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Gerek kolluk misyonlularınca yapılacak teftişlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma vasıtalarından biletleme safhasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da evrak istenilmeyecektir.

Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

03.04.2021 tarih ve 6202 rakamlı Genelgemizde; Dolaşıcı arıcılıkla iştigal eden bireylerin, şehirlerarası intikale başlamadan evvel başta erişim taşıtları olmak üzere alakalı donanımlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile alakalı sıhhat hakimiyetlerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde olası olduğunca mahallî ulusla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 rakamlı Baytar Hizmetleri, Nebat Sıhhati, Besin ve Yem Yasayı çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan bireylerin şehirler arası yer farklılıkları sırasında Şehir/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi DİNGİL kayıt dokümanı ile sevk dokümanı almaları gerekmektedir.

Bu istikamette gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında Şehir/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tertip edilen DİNGİL Kayıt Evraksi ile sevk dokümanının varlığı halinde kolluk güçlerince yapılacak teftişlerde ayrıca seyahat izin dokümanı istenilmeyecektir.
Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da DİNGİL kayıt dokümanı, rota ve zaman hakimiyeti yapılarak izin verilecektir.

At yarışı organizasyonlarına katılmak emeliyle at sahipleri, alıştırmanlar, seyisler ve öbür çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

At yarışları yarışmalarının icra edilmesine devam edildiğinden organizasyonun yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından yalnızca zorunlu vaziyetler için tertip edilecek görevlendirme dokümanının takdim edilmesi kaydıyla at sahipleri, alıştırmanlar ve seyisler, değişik şehirlerde tertip edilen organizasyonlara katılmak emeliyle şehirlerarası seyahat yasağından muaf yakalanacaktır.

Yarışmanın tertip edildiği zaman ve rota kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından tertip edilen görevlendirme evraklarının bir misali eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar taşıtıyla alakalı kolluk birimlerine sevk edilecektir.