Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan müzik yayın saati genelgesi!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan müzik yayın saati genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, salgın zamanınca 24.00'te sona erecek biçimde tanımlanan müzik yayın saatini, gece 01.00'e uzatıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığınca 81 şehir valiliğine sevk edilen genelge ile müzik yayınına dair usul ve temeller bildirildi. Bakanlık genelgesinde şahısların huzur ve sükununun, beden ve ruh sıhhatinin bozulmaması için lüzumlu temkinlerin alınmasını sağlamak emeliyle erişim vasıtaları, şantiye, fabrika, atölye, iş yeri, cümbüş yeri, hizmet binaları ve evlerden kaynaklanan hengame ve titreşimin standartları ile cümbüş yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve temellerin 2872 rakamlı Etraf Kanunu, Etrafsal Hengamenin Değerlendirilmesi ve Yönetimi İdaremeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait İdaremelik başta olmak üzere alakalı mevzuatında tanımlandığı anımsatıldı.

MEVCUT GİDİŞAT

Mevzuat kararlarına göre mevcut vaziyette; milletin huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından mahzur bulunmaması, tanımlanan saatlere ve hudut kıymetlere uyulması kaydıyla yetkili yönetlerden canlı müzik izni alınarak cümbüş yerlerinde müzik yayını reel çalgı ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik yapılabileceği; çok hassas kullanım alanlarındaki evler, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim müesseseleri/yurtları cümbüş yerlerinin sarih veya yarı sarih kısımlarında günün hiçbir müddetinde müzik yayını yapılmasının muhtemel olmadığı; az duyarlı kullanım alanlarındaki yönetimsel ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, reyin alanları ve spor kuruluşları gibi cümbüş yerlerinin sarih veya yarı sarih kısımlarında 24.00-07.00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı; duyarlı olmayan alanlardaki cümbüş yerlerinin sarih veya kapalı kısımları ile çok hassas ya da az duyarlı kullanım alanlarındaki cümbüş yerlerinin kapalı kısımlarında ise canlı müzik izni alınmak ve desibel hudutlarına uyulmak kaydıyla tanımlanan saat hudutları içerisinde müzik yayını yapılabileceği anımsatıldı.

MÜZİK YAYINI 01.00’E UZATILDI

Alınan yeni karara göre; alakalı kanun/ mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00’e kadar uzatıldı. Kolluk ünitelerince yapılacak olan teftişlerde şirketin canlı müzik izni olup olmadığı, tanımlanan saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk ünitelerinin teftişlerinde milletin huzur ve sükununu bozacak ve etrafı rahatsız edecek biçimde alakalı mevzuatta tanımlanmış etrafsal hengame seviye bedellerinin üzerinde müzik yayını yapan şirketler ve/veya şahıslar hakkında yetkili yönetlere lüzumlu bildirimde bulunulacak.