Son dakika... Kavcıoğlu'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Kavcıoğlu'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi buluşmasına katılıyor. Kavcıoğlu "Büyümekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu senenin geri kalanında cari operasyonlar hesabının fazla vermesini beklediklerini söyledi. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi buluşmasına katılan Kavcıoğlu ekonomiye müteveccih ehemmiyetli açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, rezervlerin 120 milyar dolar seviyesine geldiğini, enflasyonda ise son çeyrekte düşüş görülmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin OECD ülkeleri içinde ikinci en büyük gelişmeyi gösterdiğini kaydolan Kavcıoğlu "Rezervlerdeki iyileşmeler öngörülerimizle geçimli izlemektedir" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Küresel ekonomide derlenme süreci destekleniyor. Hizmetler sektörü, imalat sanayine mukayeseyle salgına bağlı kısıtlamalardan daha fazla etkilenmiştir. Son yarıyıldaki PMI bilgilerinin derlenmeye eşlik ettiğini görüyoruz. Hizmet, PMI endekslerindeki güçlü çoğalışlar küresel ekonomide genele dağılan derlenme meyli gösterdiğini izliyoruz. Bu vaziyet ihracatımızın çoğalışına katkı veren pozitif bir büyümedir. Bazı ülkelerde mali alanın gidişatına göre doğrudan kamu tüketmelerinin daha yüksek kullanıldığı, bazı ülkelerde anapara ve likidite ihtimallerinin kullanıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal kazancın yüzde 25'i oranında kamu tüketmesi ile ekonominin desteklendiğini görüyoruz. Büyümekte olan ekonomilerde ise gelişmiş ülkelere mukayeseyle daha hudutlu ihtiyatlarla desteklendiğini görüyoruz. Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal siyasetlerin yanı gizeme aşılama programlarında ilerleme kaydolan ve salgını hakimiyette galibiyetli olan ülkeler arasında yer almaktadır, bu vaziyet, yatırım, imal ve istihdama pozitif yansımıştır. Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler, tehlike primi alanında iyileşme olduğunu görüyoruz. Tehlike priminde iyileşme süreci devam etmektedir. Mayıs 2021 itibariyle kısa vadeli dış borç 25.7 milyar dolar eksilerek 119.2 milyar dolara düşmüştür. Bu vaziyet dış borç göstergelerine de pozitif yansıyacaktır.

TÜRKİYE'DE HADİSE SAYISI DÜŞÜK İZLİYOR

Küresel olarak 289 trilyon dolara erişen borç dünya kazancının yüzde 360'ını aşmıştır. Önümüzdeki yarıyılda gerek kamu gerekse özel sektör borçluluğuna müteveccih büyümeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerden bariz biçimde pozitif olarak ayrışmaktadır. Asıl sektörün borçlu olması mutlak negatif bir vaziyet değildir, asıl kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Özetle ülkelerin mevcut yapıları ve kırılganlıkları ile ekonomik performansta ehemmiyetli tanımlayıcı olduğunu görüyoruz. Hadise rakamlarının yine çoğalmasına neden olan virüs varyantları salgında bilinmeyenliğe yol açıyor. Türkiye, Almanya ile birlikte İngiltere ve AB ülkelerinden daha iyi performans göstermektedir, hadise rakamları oranla düşük ülkeler arasında yer alıyor.

GELİŞMEDE OECD İÇİNDE 2'NCİ OLDUK

Salgının küresel ekonomiye tesirlerine yakından izliyoruz. Türkiye aşılama bakımından çok iyi performans sergiliyor. Aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi ve mali balansı pozitif güzergahta etkilemektedir. Yarıyıllık gelişmeye hem iç hem de dış arz katkı vermiştir. Sihrime performansımızın bir hayli ülkeyi geride vazgeçtiğini, OECD'de ikinci ülke olduğumuzu söyleyelim. Senelik gelişmede makine-donanımın çekici olduğu görülmektedir. Net ihracatta gelişmeye pozitif katkı vermeye devam ediyor. Lider göstergeler 3.çeyrekte iktisadi faaliyetin dış arzın tesiriyle güçlü izlediğini gösteriyor. Hizmetler ve turizm sektöründe derlenme dengelenmeyi sağlıyor. Hizmetler ve perakende sektörlerinde kayda değer bir iyileşme görülüyor.

CARİ OPERASYONLAR HESABININ FAZLA VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Şirketlerimizin yatırım ve istihdam çarpıkları oldukça yüksek seviyelere gelmiş gidişatta. Yatırım meylinin güçlü izlediğini memnuniyetle izliyoruz. Krediye ulaşımda bariz bir mesele görülmemekle beraber, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye erişimi sınırlamaktadır. Yüksek frekanslı bilgiler açılmanın tesiriyle işgücü piyasasında derlenmeye işaret etmektedir. Sanayi ve inşaat sektöründeki istihdam çoğalışıyla tarım dışı istihdam salgın evveli seviyeleri aşmıştır. Önümüzdeki yarıyılda hizmet sektöründe de salgın evveli istihdamın aşılacağını öngörüyoruz. Ağustos ayı geçici dış ticaret bilgilerine göre özellikle Avrupa'ya yapılan ihracatın oldukça güçlü izlediğini görüyoruz. Turizm faaliyetlerinde derlenmeye ait pozitif sinyaller alıyoruz. Dış arz güçlü izlemeye devam ediyor. Senenin ilk yarısında dış ticaretteki asıl dengelenme oldukça bariz. Senenin geri kalanında cari operasyonlar hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ MEYLİ BEKLİYORUZ

Senelik enflasyon 0.30 puan çoğalarak yüzde 19.25 olarak reelleşti. Ağustos ayında senelik enflasyon besin grubunda bariz çoğalırken hizmet grubunda hudutlu ölçüde yükseldi. Kısa vadede enflasyon görünümünde tesirli olan geçici unsurların tesirini yitireceğini ve son çeyrekte düşüş meyline gireceğini düşünüyoruz. Besin ihracatına müteveccih özel kısıtlamalar, stok çoğalışına bağlı olarak küresel çoğalış gözlemliyoruz. Son çeyrekte besin dışı enflasyonun manşet enflasyonun altında kalmasını bekliyoruz. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark son yarıyılda bir çok ülkede uzun yarıyıl ortalamasının oldukça üzerinde izlemektedir.

Açılma ve ekonomik sıradanlaşma sürecinde dünyada enerji maliyetlerinde çoğalış görüldü. Bu unsurlar önümüzdeki yarıyılda ülkemizde de enflasyonu düşürücü güzergahta tesir edecektir. Salgının getirdiği mucizevi şartlar çekirdek enflasyon göstergelerinin ehemmiyetini artırmaktadır. Salgının getirdiği maliyet hareketlerinin geçiciliğine dair tahlillerimizin bulunduğunu paylaşmak istiyorum.

Son yarıyılda muhakkak mahsullerdeki maliyet çoğalışları tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktı. Salgına bağlı olarak emtia maliyetlerindeki çoğalışlar olsa da bu unsurlar tek başlarına maliyet çoğalışlarını açıklamakta yeterli olmayabiliyor.

Rezervlerdeki iyileşmeler öngörülerimizle geçimli izlemektedir. Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Yatırım, imal, istihdam çoğalışının sıhhatli ve sürdürülebilir halinin devamı için uygun zemin oluşturulacaktır.

Besin Komitesi'nde yaptığımız enflasyon çalışmalarını daha da ileri götüreceğiz.

: İlginize Sürükleyebilir Afgan kadın saklıca çekti... İzleyenlerin kanı dondu!Marmara'nın unutulan fay hattı... Uzun senelerdir suskun, uzmanlar uyardı!MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist tesirsiz hâle getirildi

Borsada kolay harekât ve düşük kurul için tıklayın