Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Enflasyon Raporu'nu açıklıyor

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Enflasyon Raporu'nu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in tanıtımı emeliyle basın bilgilendirme buluşması tertip ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

* Küresel ve yurtiçi büyümeler ve enflasyona dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağım. Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi destekleyici siyasetler ve aşılama sürecindeki pozitif büyümelerle derlenmeye devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde özellikle imalat sanayi faaliyetleri tanımlayıcı olmaktadır. Kısıtlanmalar sebebiyle Avrupa'da yavaşlamalar beklenirken, Amerika Birleşik Devletlerindeki görünüm aşikar biçimde iyileşmektedir. 

* 2021 sihrime hipotezleri mercek altına alınınca bazı Avrupa ülkelerinde alt güzergah gözlemlenirken, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ehemmiyetli ihracat pazarlarımızda aşikar bir iyileşme öngörülmektedir. Emtia maliyetlerindeki yüksek seviyeler ve gelişen ülkelerdeki iyileşmeler enflasyonda pozitif görülmektedir. Büyümekte olan ülke para ünitelerinde baskı oluşturmakta, makro balansları kırılganlık geçiren ülkeler daha çok etkilenmektedir. 

* Maliyet ve arz güzergahlı küresel enflasyon baskılarını yakından takip ediyoruz. Bilgi duyarlılığı ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği ve önlemli duruşun ehemmiyetinin çoğaldığı yarıyıla giriyoruz. Gelişmiş ülkelerin senet getirilerinin çoğalışı büyümekte olan ülkelere portföy girişlerini sekteye uğratmıştır. 

* İktisadi faaliyet pozitif bir biçimde 2020'nin son çeyreğin eforlu seyrini gözetmiş ve devam etmiştir. İnşaat yatırımları dışında yurt içi arz eforlu bir ivme sergilemiştir. Kamu kesimi de iç arza destekledimiştir. Salgına karşın ciro endeksleri senenin ilk çeyreğinde çoğalışını sürdürmüştür. Turizm iletişimli bazı sektörler haricinde imalat sektöründe pozitif seyir izlenmiştir. Yüksek frekanslı bilgiler, kredi büyümeler, hakimiyetli basmakalıplaşma iktisadi faaliyetin eforlu seyrinin sürdürdüğüne işaret etmiştir. 

* Salgının durumu ve aşılamaya bağlı iktisadi faaliyet üzerinde tehlikeler bulunmaktadır. Finansal sıkılaşmanın yanı gizeme kısıtlamaların tesiriyle iktisadi faaliyetlerin yavaşlayacağı varsayım edilmektedir. İstihdam çoğalışının gelişmenin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bunda konaklama, gıda hizmetleri ve cümbüş kültür gibi hizmetlerin salgından etkileniyor oluşu tesirli olmaktadır. Yurtdışı ve yurtiçinde aşılamaya bağlı negatifliklerin giderilmesi ve turizmin sürat kazanmasıyla istihdamın genişlemesi beklenmektedir. 

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Enflasyon Raporunu açıklıyor

* Yatırım emelli kredi arzının çoğaldığı ve yatırım meylinin kuvvetlendiği görülmektedir. İhracat genele dağılarak çoğalışını sürdürmektedir. Avrupa ve Avrupa dışına yapılan ihracat pozitif seyir izlemiştir. Eforlu iç arz ve çoğalan emtia maliyetleri ithalat faturasını negatif etkilemektedir. Altın ithalatı yavaşlama meyline girmiştir. Altın ithalatı Mart'ta tarihsel ortalamanın altına indi.

* Belirli sektörlerde ihracat ilave ivme kazanmıştır. Tedarik meseleleri başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde hammadde ve teçhizat eksikliğine yol açarak, imal ve ihracatı etkiliyor. Senenin 2. yarısında iyileşmeyle talep kasvetlerinin giderileceğini varsayım ediyoruz. İhracat tarafındaki büyümeleri memnuniyetle karşılıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı tarihsel ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında karar kazanmış olması sıhhat dış denge açısından ehemmiyet talep etmektedir. 

* Kredilerin sihrime sürati kritik ehemmiyetlidir. Parasal sıkılaştırma adımlarına bağlı kredi gelişmesi yavaşlamış. Ocak sonrası çoğalışa geçmiştir. Sıkılaşmaya karşın fertsel kredilendirmede sihrime devam ettir. Ev kredileri yavaşlama sonrası cılız izlemektedir. 

* Merkez Bankası yukarıya güzergahlı tehlikeler dikkate alınarak parasal sıkılaştırma yapmış, sıkı siyaset durusuna gözetmiştir. Sıkı para siyaseti duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oynaklıklara karşı ehemmiyetli bir tampon işlevi görecektir. Yüksek emtia maliyetleri, eforlu iç arz, küresele bağlı talep kısıtları, birikimli döviz kuru tesirleri enflasyon görünümünü negatif etkilemeye devam ediyor. 

* Harcayıcı enflasyonu 2020 sonundaki yüzde 14,6 seviyesinden ilk çeyrekte yüzde 16,2'ye yükselmiştir. Salgınla 2020'de tüketim kalıplarında ehemmiyetli metamorfozlar olmuş. Enflasyon sepetindeki ağırlıklar aktüellenmiştir. Harcayıcı enflasyon sepetinde yapılan ağırlık aktüellemesinin ocak varsayım patikasına tesirinin nisanda 0,5 puana eriştikten sonra, kademeli eksildikten sonra sene sonunda ortadan kalkacağı öngörülmüştür. Enflasyonda ilk çeyrekte görülen yükselişte esas mülk ve enerji grupları öne çıkmıştır. Çekirdek göstergelerin meyilleri bir ölçü iyileşmekle beraber yüksek izlemeye devam etmiştir.

* Enflasyon meylinin nisanda da iyileşmeye devam etmekle beraber yüksek seviyelerini gözeteceğini bildirmeliyiz. Ocak sonundan itibaren kredi gelişmesindeki yükseliş meyli ve mart ayındaki hakimiyetli klasikleşmenin iç arza tesirlerine işaret etmektedir.  Mart ayında ilave sıkılaştırmanın krediler üzerindeki sınırlayıcı tesirlerinin belirgenleşeceği ve enflasyon üzerindeki arz güzergahlı baskıların rahatlayacağını öngörmekteyiz. 

* Enflasyonda tesirli olan öbür unsur maliyet çoğalışıdır. Tedarikçilerin teslim zamanları uzamıştır. Mineral madde, metal ve iletişimli sektörlerde teslimattaki gecikmeler aşikar biçimde fark edilmektedir. Talep kasveti ne kadar süreceği bilinmeyenlik olmakla birlikte kademeli gevşemesini bekliyoruz. Enflasyon temennilerindeki mevcut seviyeler, tehlike oluşturmaya devam etmektedir. 

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Enflasyon Raporunu açıklıyor

* Çiğ petrol yukarıya güzergahlı aktüellendi. Petrol maliyetlerinin bir ölçü daha yükseldikten sonra 2. yarıda gerileceği ve 2021 ortalaması 64,4 dolar, 2022 ortalaması 61,9 dolara erişeceği bir maliyetlemeye işaret ediyor. 

*  Yiyecek enflasyonu tahminlerini 2021 ve 2022 seneleri için yukarıya güzergahlı aktüelledik. Yiyecek enflasyonu hipotezi 2021 seneyi için yüzde 13 olarak aktüelledik. Enflasyonun 2021 sene sonunda yüzde 12,2 olarak asıllaşacağını varsayım ediyoruz. Enflasyonun 2022 sene sonunda yüzde 7,5 olarak asıllaşacağını varsayım ediyoruz. 2023 sene sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyeceğini varsayım ediyoruz. 

* Enflasyon ana meylinde çoğalış 2021 sonundaki hipotezi 0,1 puan yükseltti. Enflasyonun 2021 sene sonunda varsayım 2022 sene sonu varsayımını 0,3 puan yukarıya sürüklemektedir. İthalat hipotezi 0.3 puan yukarıya çekilirken yiyecek enflasyonunu da 0.1 puan yukarıya çekilmiştir. 

Canlı Borsa - Altın Maliyetleri - Döviz Kurları için Bigpara