Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne yapılacak?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne yapılacak?

Ulusal Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı, ana sınıfında bir talebede Covid-19 tespit edilmesi vaziyetinde, tüm talebelerin yakın temaslı kabul edileceğini ve 14 gün süresince takibe alınacağını

Ulusal Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı, surat surata eğitimin başlamasının ardından mekteplerde Kovid-19 hadisesi görülmesi halinde neler yapılacağına ait sual ve yanıtları yayımladı.

Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Mekteplerde Kovid-19 Pozitif Olay Çıkması Vaziyetinde Yapılması Gereken Uygulamalar Kılavuzu"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sualler ve yanıtlar şöyle:

Sual: Sınıfımızda bir talebemizde Kovid-19 pozitif olay saptandı. Sınıfımızda şu anda yalnızca bir tane olay var. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Pozitif olay olan talebe sağlık kuruluşunun takibinde olur ve mektebe devam etmez. Pozitif olay çıkan sınıftaki öbür talebeler ve bu sınıfta görev alan hocalar mektebe devam eder. Bu bireylerin mektep girişinde 14 gün süresince, günde en az iki defa semptom denetlemeleri yapılarak ateş ölçümleri reelleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin öbür sınıflardan değişikleştirilmesi sağlanır.

Sual: Sınıfımızda bir talebemizde Kovid-19 pozitif olay saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir talebenin ateşinin mektep girişindeki ölçümlerde 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Mektep girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen talebenin ailesi ile serilikle bağlantıya geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilirse talebe pozitif olay olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. defa olay çıktığı için sınıftaki talebelerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek konuta sevk edilir ve 14 gün süresince konutta temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm talebelere konutta olduğu müddet süresince uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan talebede Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki öbür talebeler mektebe devam eder.

Sual: Sınıfımızda bir talebemizde Kovid-19 pozitif olay saptandı. 10 gün içinde başka bir talebemizin daha konutta rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna müracaat ettiği ve yapılan PCR testi neticesinde Kovid-19 pozitif olay tespit etildiği velisi tarafından mektebimize bildirildi. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla olay çıkması vaziyetinde sınıftaki tüm talebeler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu talebeler konuta sevk edilir ve 14 gün süresince temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki talebelere uzaktan eğitim verilir.

Sual: Sınıfımızda bir talebemizde Kovid-19 pozitif olay saptandı. 10 gün içinde bu sınıfta ders veren hocamızda da Kovid-19 pozitif olay saptandı. Bu vaziyette ne yapmalıyız ?

Yanıt: Hocanın mektep dışında tehlikeli bir teması yoksa, pozitif olay olan hoca sağlık kuruluşunun takibinde olur ve mektepte eğitime devam etmez. İlk pozitif olay çıkan sınıftaki tüm talebeler yakın temaslı kabul edilir. Bu talebeler konuta sevk edilir ve 14 gün süresince temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki talebelere uzaktan eğitim verilir. Bu vaziyette, mektepteki öbür hocalar temaslı kabul edilir ve maske takmak şartıyla mektebe devam eder. Temaslı hocaların mektep girişinde 14 gün süresince, günde en az iki defa semptom denetlemesi yapılarak ateş ölçümleri reelleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen hoca, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre mektebe devam eder veya olay olarak kabul edilir.

Hocanın mektep dışında tehlikeli bir teması varsa, pozitif olay olan hoca sağlık kuruluşunun takibinde olur ve mektepte eğitime devam etmez. Mektepteki öbür hocalar ve ilk olay çıkan sınıftaki talebeler temaslı kabul edilir, mektep girişinde 14 gün süresince, günde en az iki defa semptom denetlemesi yapılarak ateş ölçümleri reelleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen şahıslar sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre şahıslar mektebe devam eder veya olay olarak kabul edilir.

Sual: Sınıfta ders veren hocada Kovid-19 pozitif olay saptandı. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Pozitif olay olan hoca sağlık kuruluşunun takibinde olur ve mektepte eğitime devam etmez. Bu sınıftaki talebeler temaslı kabul edilir ve mektebe devam eder. Öbür hocalar temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı hocalar ve pozitif hocanın derse girdiği sınıftaki talebelerin, mektep girişinde 14 gün süresince, günde en az iki defa semptom denetlemesi yapılarak ateş ölçümleri reelleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu şahıslar mektebe devam eder veya olay olarak kabul edilir.

Sual: Hoca veya talebenin ailesinde Kovid-19 pozitif olay saptandı. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Olayın tespit edildiği ailedeki hoca veya talebe yakın temaslı kabul edilir. Bu hoca veya talebe 14 gün süresince konutta temaslı takibine alınır ve mektebe devam etmez. Talebe uzaktan eğitime devam eder.

Sual: Ana sınıfında okuyan bir talebemizde Kovid-19 pozitif olay saptandı. Ne yapmalıyız?

Yanıt: Ana sınıfındaki tüm talebelerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif olay yeterlidir. Bu sınıftaki tüm talebeler yakın temaslı kabul edilerek konuta sevk edilir ve 14 gün süresince temaslı takibine alınır.

 

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne yapılacak

Sual: Temaslı kabul edilen şahıslar için nasıl uygulama yapılır?

Yanıt: Temaslı kabul edilen hoca ve talebelerin, mektep tarafından 14 gün süresince en az 2 ders saati arayla günde iki defa semptom denetlemesi yapılarak ateş ölçümleri reelleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Mektep yönetince tanımlanan görevliler tarafından yapılan hakimiyetlerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu şahıslar mektebe devam eder veya olay olarak kabul edilir.

Sual: Yakın temaslı kabul edilen şahıslar için nasıl uygulama yapılır?

Yanıt: Aynı sınıfta eş zamanlı, başka bir deyişle 10 gün içerisinde, birden fazla olay çıkması vaziyetinde sınıftaki tüm talebeler yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm talebelerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif olay yeterlidir. Bu talebeler konuta sevk edilir ve 14 gün süresince temaslı takibine alınır. Bu talebelere konutta olduğu müddet süresince uzaktan eğitim verilir.