Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu senenin birinci çeyreğine ait sihrime sayılarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 oranında sihrime kaydoldu.

GSYH 2021 seneyi birinci çeyrek ilk varsayımı; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre %7,0 arkasıydı.

BİLGİ VE İRTİBAT FAALİYETLERİ 2021 SENEYİ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %18,1 ARKASIYDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler araştırıldığında; 2021 seneyi birinci çeyreğinde bir evvelki seneye göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve irtibat faaliyetleri %18,1, öbür hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9,  mesleksel, yönetimsel ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sıhhati ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7,  finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arkasıydı.

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

konutsum ve takvim tesirlerinden temizletilmiş GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir evvelki çeyreğe göre %1,7 arkasıydı. Takvim tesirinden temizletilmiş GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 seneyi birinci çeyreğinde bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre %7,3 arkasıydı.

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

GSYH 2021 SENESİNİN BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ MALİYETLERLE 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

İmal usulüyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla varsayımı, 2021 senesinin birinci çeyreğinde cari maliyetlerle bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre %29,1 çoğalarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari maliyetlerle Amerika Birleşik Devletleri doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak reelleşti.

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM TÜKETMELERİ 2021 SENEYİ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARKASIYDI

Yerleşik hanehalklarının tüketim tüketmeleri, 2021 senesinin birinci çeyreğinde bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arkasıydı. Devletin son tüketim tüketmeleri %1,3, gayrisafi sabit anapara yaradılışı %11,4 arkasıydı.

MÜLK VE HİZMET İHRACATI 2021 SENEYİ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,3 ÇOĞALIRKEN İTHALATI %1,1 EKSİLDİ

Mülk ve hizmet ihracatı, 2021 senesinin birinci çeyreğinde bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 çoğalırken ithalatı %1,1 eksildi.

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 SENEYİ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,0 ARKASIYDI

İşgücü ödemeleri, 2021 senesinin birinci çeyreğinde bir evvelki senenin aynı çeyreğine göre %16,0, net firma artığı/karma kazanç ise %39,1 arkasıydı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ HİSSEYİ %35,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari maliyetlerle Gayrisafi Katma Değer içerisindeki hisseyi geçen senenin birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 senesinde %35,5 oldu. Net firma artığı/karma kazancın hisseyi ise %41,9'dan %45,8'e arkasıydı.

Son dakika... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Canlı Borsa - Altın Maliyetleri - Döviz Kurları için Bigpara