Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Ankara'da tam zamanlı uzaktan eğitim kararı

Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Ankara'da tam zamanlı uzaktan eğitim kararı

Ankara Şehir Umumi Hıfzıssıhha Heyeti yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda bütün zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında bir araya gelen Şehir Umumi Hıfzıssıhha Heyeti aldığı kararları duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Koronavirüs salgınıyla Covid-19 çaba kapsamında millet sıhhatinin korunması, salgının yayılım süratinin hakimiyet altında yakalanarak kamu kumpası açısından oluşturduğu tehlikelerin idarenmesi emeliyle pek çok temkin kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusunda alınan kararlar ile hakimiyetli basmakalıplaşma yarıyılı olarak adlandırılan, şehirlerin tanımlanmış kriterler yönünde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek tehlikeli olarak 4 gruba böldüğü ve şehir bazlı ihtiyatların da bu tehlike gruplarına göre tanımlandığı bir sürece girilmiştir.

A Şehrimizde salgının seyri; hadise rakamlarında yaşanan farklılıklar, sağlık kurumu genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan ihtiyatların salgınla çabadaki tesirliliği gibi hususlar çerçevesinde devamlı olarak kollanmakta ve zorunlu değerlendirmeler yapılarak temkinler alınmaktadır. Gelinen düzeyde şehrimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç popülasyondaki Covid-19 hadise rakamlarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir ekip ek temkinler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle şehrimiz genelinde;
-  Mektep evveli eğitim müesseselerinde ve özel eğitim mekteplerinde bütün zamanlı olarak surat surata eğitime devam edilmesine,
-  Birleştirilmiş sınıflı mekteplerde ve kırsal mahalle ve seyrek popülasyonlu mesken yerlerindeki mekteplerde bütün zamanlı olarak surat surata eğitime devam edilmesine,
-  Destekleme ve yetiştirme kurslarında, surat surata eğitime devam edilmesine,
-  İlkokullarda eğitimin 2 gün mektepte seyreltilmiş sınıflarda surat surata, 3 gün uzaktan eğitim biçiminde devam etmesine,
-  Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda bütün zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
-  Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak biçimde seyreltilmiş surat surata eğitime devam etmesine,
-  Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda bütün zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
-  12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak surat surata eğitime devam etmesine,
-  Özel lüzumlu talebeler için hizmet veren özel eğitim mektebi ve sınıflarının bütün zamanlı olarak surat surata eğitime devam etmesine,
-  Mekteplerdeki imtihan uygulamalarının Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim yönünde asıllaştırılmasına,
- Surat surata eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak asıllaştırılmasına,

B Şehir Umumi Hıfzıssıhha Heyeti’nun 30.03.2021 tarihli ve 2021-16 rakamlı kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu müesseseyi kalitesindeki iş kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından tertip edilecek genel heyet dahil şahısların toplanmasına neden olan her türlü aktifliğin birey başına 8 metrekare alan vazgeçme ve aynı anda bulunabilecek azami birey rakamı 300’ü geçmemek üzere alakalı müessese ve kuruluşların yetkililerince her türlü temkin alınarak faallik tarihi alakalı makamlara daha evvel bildirilen buluşmaların hafta sonları da dahil olmak üzere yapılabilmesinin devamına karar verilmişti. Gelinen düzeyde 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle;

-  Sivil toplum kuruluşları, kamu müesseseyi kalitesindeki iş kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından tertip edilecek genel heyet dahil şahısların toplanmasına neden olan her türlü faalliklerin birey başına 8 metrekare alan vazgeçme ve aynı anda bulunabilecek azami birey rakamı 300’ü geçmemek üzere alakalı müessese ve kuruluşların yetkililerince her türlü temkin alınarak yalnızca hafta içi günlerde yapılabilmesine, caddeye çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında faallik tarihi alakalı makamlara daha evvel bildirilmiş buluşmalar da dahil olmak üzere yapılmamasına, Ayrıca teftiş faaliyetlerinin aralıksız yürütülmesi emeliyle yukarıyada belirtildiği biçimde şahısların toplanmasına neden olacak her türlü aktifliğin Valilik veya Kaymakamlıklara alakalı mevzuatında başkaca bir karar bulunmadığı takdirde en az üç gün evvelinden e- müracaat sistemi üzerinden ya da doğrudan arzuhalle bildirilmesi sağlanarak bu müessese ve kuruluşlarca yapılacak faalliklerde tanımlanan kaidelere ve birey ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin teftiş
ekiplerince hakimiyet edilmesine, Kaymakamlıklar ve alakalı müesseselerce mevzuya zorunlu hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıyada belirtilen çerçevede noksansız bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanmasına, temkinlere uymayanlarla alakalı Umumi Hıfzıssıhha Yasasının 282’nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesine, tersliğin gidişatına göre Yasanın alakalı maddeleri gereğince harekât yapılmasına, mevzusu kabahat teşkil eden tavırlara ait Türk Ceza Yasasının 195’inci maddesi kapsamında zorunlu adli harekâtların başlatılmasına rey birliği ile karar verildi.''