Staj Seferbirliği programına başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı düzenliyor

Staj Seferbirliği programına başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 'Staj Seferbirliği' programına başvurular için kısa bir süre kaldı. Adaylar, teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta,…

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Bürosu Başkanlığı koordinasyonunda "Senin için SeferBiriz" temasıyla üniversite talebelerine yönelik hazırlanan "Staj Seferbirliği" programı müracaatları "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 22 Şubat Pazartesi günü alınmaya başlanacak. İşte, konuya değin detaylar...

Edinilen bilgiye göre, geçen sene kaptan uygulaması başarıyla bitiren ve bu yıl ikincisi tertip eden "Staj Seferbirliği" programı ile 50 bini aşkın üniversite talebesine staj olanağı sağlanması amaçlanıyor.

Kamu müesseseleri ve gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Bürosu tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, şahsi bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat asallı ve saydam bir yolla staj önerisi sunacak. Adaylar, bu öneriler doğrultusunda istedikleri müessesede veya kuruluşta, karşılıklı belirlenecek tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek.

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite talebeleri, programın ayrıntılarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Bürosu ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden izleyebilecek. Müracaatlar yarından itibaren 22 Mart'a kadar "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SEFERBER OLDU

OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?" başlıklı 2020 raporunda örnek uygulama gösterilen "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite talebelerine mezun olmadan önce iş tecrübesi kazanma fırsatı sağlanmış olacak. Bu fırsat, kamu müesseseleri, özel sektör kuruluşları, yeni teşebbüsler ve KOBİ'lerce desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu müessese, kuruluşlarını da yakından tanıma olanağı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni teşebbüslerin genç becerilere erişmesinin önü açılacak.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

2021 Senesi Cumhurbaşkanlığı Senelik Programı'nın "İstihdam ve Çalışma Hayatı" başlığı altında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Bürosu Başkanlığının mesul olduğu "Staj Seferbirliği"nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması dahilinde, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, yerel ve global öncülüğü yolunda kilit rol oynayan gençlerin kariyer imkanlarına ulaşımında saydam, izlenebilir ve yenilikçi metotlar kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Şehir veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 şehirde tüm üniversitelerden talebelere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, talebeler sistemde akademik, sosyal ve sportif alanlardaki Yetkinlik Puanları ve kendi bölümlerinin Türkiye Geneli Vasati Yetkinlik Puanlarını da görebilecek. Bu şekilde, gençlere, aynı bölümde okudukları diğer talebelere mukayese et vaziyetleri ve gelişime açık noktaları ile ilgili hali hazırda talebeyken geri bildirim sağlanacak.

LEGAL HAKLAR GÖZETİLECEK

Üniversite talebelerinin istihdamı için büyük ehemmiyet arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak yalnızca teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan talebelere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılıp tüm bölümlerle üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Staja başlayan talebelerin legal hakları Mesleksel Eğitim Yasayı gereği gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak. Talebelerin staj fiyatları ise alakalı müesseseler tarafından ödenecek. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden izleyecek.

SEÇEN TARAF GENÇLER

"Staj Seferbirliği" programı ve değerleme evreleriyle staj süreçlerinde ehemmiyetli paradigma değişimlerine gidilirken, bu programla, talebelerin staj arayan veya müesseseler tarafından seçilmeyi bekleyen fertler olmaktan ziyade, staj yapacağı müessesesi seçen kabiliyetler haline gelmesi sağlanacak.

ÖN LİSANS TALEBELERİ DE MÜRACAAT YAPABİLECEK

"Staj Seferbirliği" dahilinde kazançlan bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans talebelerinin de katılması oldu. Böylelikle fırsat eşitliği çerçevesinde lisans talebeleri kadar ön lisans talebelerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Programın geçen yıl başarıyla bitiren pilot uygulamasında, 168 kamu kurumu ve 362 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 530 patron bulundu.

İşverenlerin sağladığı staj olanağından, 189 değişik üniversitenin 251 farklı bölümden toplam 6 bin 481 talebe yararlandı. Bu öğrenciler Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 şehrinden katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Bürosu Başkanlığının "Senin için Seferbiriz" temasıyla yola çıktığı bu yıl ise, 50 bini aşkın öğrenciye staj olanağı sağlanması ve öğrencilerin kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörülüyor.