Süt ihracatında yeni yol haritası

Süt ihracatında yeni yol haritası

Türkiye Süt Et Yiyecek Sanayicileri ve Üreticileri Birliği SETBİR İdare Heyeti Başkanı İsa Coşkun, süt ve süt mahsulleri için yol haritası olan Siyaset Dokümanı’ni açıkladı.

Cadde sütüne teftişin koşul olduğunu ve ihracatı artırabilmek için tek lüzumun nitelikli süt olduğunu kaydolan Coşkun “Yağ oranı çoğaldıkça sütün niteliği çoğalır. Türkiye’de yağ oranı 3.4, Avrupa’da ise 4.14” dedi. Coşkun, “Türkiye süt imalinde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Sanayicilerimiz, Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya ve Çin’e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Ancak maliyetlerin yüksek ve bereketliliğin düşük olması en ehemmiyetli meselelerimiz. Süt ve süt mahsullerinde nitelik standartlarını iyileştirirsek, bereketliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, yapım ölçümüzü ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarıya sürükleyebilme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

CADDE SÜTÜNE TEFTİŞ KOŞUL

Coşkun laflarını şu biçimde sürdürdü: “Ham sütte kayıt dışılığın giderilmesi, eğitim ile ham süt üreticilerinde şuur çoğalışının sağlanması, ham süt niteliğinin takibinde ve teşvik uygulamalarında kullanılan süt yağı ve proteini temelli uygulamanın daha da geliştirilmesi, büyük bilgi ortaklaşması altyapısının kurulması, üretici teşkilatlarının teknik personel çalıştırmalarına destek verilmesi ve ham süt toplama yetkisinin tertip edilmesi nitelikli süt yapımı için çok ehemmiyetli. Ayrıca antibiyotikli süt yıkım prosedürlerinin tamamen değiştirilmesi ve ‘Antibiyotikli Süt Alım Fonu’ takviyeyi oluşturulmasını öneriyoruz.

Türkiye’de insanlarımızın ehemmiyetli kısmı sarih süt, cadde sütü, hakimiyetsiz, niteliksiz süt satın alıyor. Cadde sütçülüğünün ananesel bir ticaret pratiği olarak cemiyet tarafından sempati ile karşılandığını da öğreniyoruz. Ancak bu vaziyet ciddi ulus sıhhati tehlikeleri barındırıyor, haksız rekabete zemin oluşturuyor. Bu sebeple ham sütte kayıt dışılığın giderilmesi için başka bir deyişle cadde sütü satışı ile alakalı olarak daha güçlü teftiş mekanizmasına gereksinimimiz var.”

‘YAĞ ORANI ARTTIRILMALI’

SETBİR Başkanı Coşkun, sütte niteliğin çoğaldırılması için yağ ve protein oranına dikkat toplayarak, “Sütte kayıt dışı alanın daralmasıyla sanayiye giden süt çoğalır. Bu da gerek üreticinin gerekse sanayicinin daha az maliyetle daha nitelikli süt ve süt mahsulü üretmesine, sektörün bereketli ve sürdürülebilir bir hale gelmesine neden olur. Natürel ki çok muhtelif süt var. Ancak süt niteliğinin çoğalması protein ve yağ oranını artırmakla olur” alimi verdi.