Tam kapanmada yargı ‘acil’ işlere bakacak

Tam kapanmada yargı ‘acil’ işlere bakacak

Hâkimler ve Savcılar Heyeti HSK, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek bütün kapanma yarıyılında acil işler dışındaki mahkemeler ile görüşme ve bulguların ertelenmesi güzergahında öneri kararı…

Adliyeler 10.00 ve 16.00 saatleri arasında yalnızca “acil” işler için çalışacak. Kabahat ve kabahatlilere ait ihbar ile şikâyetler alınabilecek. HSK Genel Heyeti’nun dünkü buluşmasında öne çıkan kararlar şöyle:

ACİL İŞLER DIŞINDAKİLERE ERTELEME: Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması harekâtları ile tez sayılacak öbür iş ve operasyonlar haricindeki mahkeme, görüşme ve bulgular, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelenecek.

ERTELEME DOKÜMAN ÜZERİNDEN: Mahkeme, görüşme ve bulguların ertelenmesine müteveccih operasyonlar, doküman üzerinden ve mahkeme açılmadan reelleştirilecek.

TUTUKLULAR SEBGİS’DERİ DİNLENECEK: Tutukluluk değerlendirmesinin lüzumlu olduğu vaziyetlerde, tutuklu ve müdafi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS üzerinden dinlenecek. Tutukluluk değerlendirilmesinde mahkeme açılıp açılmaması hâkim, duruşma takdirine vazgeçilecek.

UYAP KULLANILACAK: Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile mülakatlar, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak, uygun görülmesi halinde öbür bağlantı usulleriyle yapılacak.

ERTELEME TERFİYİ ETKİLEMEYECEK: Erteleme müddetince, yargıda gaye zamanlara uyulamaması, terfi tahlilinde ve denetim sırasında aleyhe kullanılamayacak.

KRONİK HASTALIK İZNİ: Hamile ve yaş hududuna bakılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı’nın tanımladığı kronik hastalığı bulunanlar yönetimsel izinli sayılacak.

ELASTİK ÇALIŞMA: Erteleme müddetince, hâkim ve savcılar iş ve harekâtları, muhtemel olduğunca uzaktan çalışma, mutasyonlu çalışma gibi yollarla takip edecek.

YARGISAL MİSYONU OLAN AVUKATLAR DA MUAF: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lüzumlu müdafi/vekil, mahkeme, ifade gibi yargısal vazifelerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla avukatlar caddeye çıkma yasağından muaf yakalanacak. Nöbetçi noterler de yasak dışında.

BOŞANMIŞ ÇİFTLER ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK

Yargı kararı çerçevesinde çocuklarıyla görüşen anne-babalar duruşma kararını gösterme koşuluyla caddeye çıkma yasağından muaf olacaklar. Böylece velayeti kendisinde olmayan anne-babalar duruşmanın tanımladığı günlerde dışarı çıkıp çocuklarını alma ve görme imkânına kavuşacaklar.