TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi konferansında açıklama!

TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi konferansında açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Salgının, küresel ölçekte bir yaklaşımla ancak süratli ve faal bir aşılama ile bertaraf edilebileceği besbelli…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Pakistan'ın başşehri İslamabad'da tertip edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin EİTPA "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2. Genel Konferansı’nda hitap etti.

Şentop, konferansta, "ticaret ve iletişimsellik", “fakirliğin eksiltilmesinde ve kalkınmada turizmin geliştirilmesinin” yanı gizeme küresel yeni tip koronavirüs Kovid-19 trajedisiyle gayrette meclislerin üstlenebilecekleri rol ve mesullükleri istişare edeceklerini belirterek, "Bu meseleler esasen ancak güçlü bir dayanışma, bölgesel ve beynelmilel iş birliği aracıyla çözüme kavuşturulabilecek koordinasyon gerektiren duyarlı meselelerdir. Özellikle, yaşamın her alanının menfi biçimde etkilendiği bu kritik yarıyılda, mevzubahisi sınavlarla alakalı bölgesel istişare ve diyalog atmosferini temin eden asamblemizden istifade etmemiz koşuldur." dedi.

Kovid-19 salgınının ve sonrasının, başlı başına bir sosyal araştırma, akademik çalışma ve ilmi çözüm üretme yarıyılı olarak da dünya tarihinde ve literatüründe bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade eden Şentop,"Küresel krize dönüşen Kovid-19 salgını, dünyada 2,5 milyondan fazla insanın yaşamına mülk olmuş, sağlık alanında olduğu kadar, ekonomi ve ticaret üzerinde de tahribata yol açmıştır. Bu sürecin derin sosyoekonomik, beşeri ve politik tesirleri tam dünyada sezilmektedir. Bu tesirlerin istikbaldeki sonuçları ise kuşkusuz tam beynelmilel teşkilatlar gibi bu platformun da çalışma sahasında yer yakalamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentoptan Pakistanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi konferansında açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu sallayıcı krizle gayrette beynelmilel iş birliği ve dayanışmanın hiç olmadığı kadar elzem hale geldiğine dikkat toplayarak, "Salgının, küresel ölçekte bir yaklaşımla, ancak süratli ve faal bir aşılama ile bertaraf edilebileceği aşikâr olmasına karşın küresel haksızlık aşıya ulaşım noktasında da ne yazık ki kendini göstermektedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE 158 ÜLKE VE 11 BEYNELMİLEL KURULUŞA DAYANAK GÖNDERDİ"

Şentop, salgınla ortak gayrette hızla geliştirilen aşıların yeterli ölçüde üretilerek adaletli ve ulaşılabilir biçimde tüm insanlığın istifadesine sunulmasının hayati ehemmiyete sahip olduğuna işaret ederek, "'Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil' prensibinden hareketle bugüne kadar 158 ülke ve 11 beynelmilel kuruluşa tıbbi dayanak ve destek temin ettiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin yerli ve ulusal aşı geliştirme çalışmalarında büyük mesafe katettiğini belirten Şentop, "Hazır olduğunda ulusal aşımızı insanlığın hizmetine sunacak, hudutlarımız dahilindeki faal çabamızı küresel çabalara aksettireceğiz. Zaruri kısıtlayıcı ihtiyatların saydam ve orantılı olması, doğru zamanda doğru ölçekte uygulanması beynelmilel ilişkilerimiz çerçevesinde yaşama geçirdiğimiz ortak projelerimiz bakımından da isabetli olacaktır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, meclisler olarak alınacak kararların yasalarla desteklenmesi, ihtiyatların sosyal ebatlarının korunması ve mali kaynakların kırılgan cemiyet kesimlerinden başlayarak adaletli dağıtılmasının hassasiyet gösterilmesi gereken bir husus olduğunu vurguladı.

EİT 450 MİLYONUN ÜZERİNDE POPÜLASYONU BARINDIRIYOR VURGUSU

Konuşmasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na EİT da değinen Şentop, Pakistan ve İran ile, takribî 8 milyon kilometrekarelik bir alana dağılan ve 450 milyondan fazla bir popülasyonu bünyesinde barındıran bu teşkilatın kurucusu olmaktan gurur ettiklerini söyledi.

EİT aboneleri arasında ekonomik, teknik ve kültürel iş birliğini daha da geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat toplayan Şentop, "EİT'in parlamenter ebadı ise değerli konut sahibimiz Pakistan’ın teşebbüsleriyle 2012 yılında başlatılmış, 2013'te tertip edilen ilk Genel Konferans'ta imza atılan Kuruluş Koşulu ile yaşama geçirilmiştir. Asamblemizin başlangıçta tasarlanan müesseseselleşme süreci henüz bitirilememiş olsa da kuruluş niyetleri istikametinde çalışma istemimizin mevcudiyeti ümit ve esin vericidir." diye konuştu.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ VURGUSU

Şentop, 1977 tarihli İzmir Anlaşması'nın yasal tabanı üzerinde teşkil edilen EİT'in kuruluş amacı olan bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir kalkınmanın asıllaştırılabilmesi için aza ülkeler arasındaki ticaretin basitleştirilmesi ve geliştirilmesinin zaruri olduğunu ifade ederek, aza ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesini aşamamasının üzücü olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı "Alınan zaruri kısıtlayıcı ihtiyatların saydam, orantılı ve geçici olması, kuşkusuz ortak ticaretimiz açısından da ehemmiyet talep etmektedir. Aza ülkeler olarak bir yandan salgınla gayret ederken bir yandan da tedarik zincirlerini sarih yakalamamızın elzem olduğunu da bu bağlamda vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin liderliğini ettiği tarihi İpek Yolu'nun yine canlandırılmasını kasteden "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Hol Girişimi'nin" doğu ile batı arasında etkileşimi artıracağını vurgulayan Şentop, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yine başlatılması için yapılan çalışmalarda son düzeye gelinmesinin bölgelerin entegrasyonu bakımından ehemmiyetli olduğunu ifade etti.

Şentop, turizm ve seyahat sektörüne de değinerek, "Türkiye olarak, milli seviyede salgının tesirlerini minimuma indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı prensiplerle de geçimli bir biçimde bazı temkinleri yürürlüğe koyduk. Bu yıl, turizm sektörünün geçmiş kayıplarının karşılama edilebilmesini teminen her türlü hazırlığı bitirdiğimizi ve EİTPA çerçevesinde bilgi ve deneyim teatisine ve karşılıklı iş birliğini geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

"FİLİSTİN'DE MÜTAREKE TAKİP EDİLMELİ"

Konuşmasında İsrai'in Filistin'deki hamlelerine de atıfta bulunan Şentop, "Yalnızca birkaç hafta evvel Filistin'de yaşanan ve hepimizi derin teessüre boğan eziyet bunun aşikar bir misalidir. Bölgede işlenen insanlık kabahati ve uygulanan terör sonrasında halihazırda kuruluş edilen mütareke takip edilmeli, lüzum gidişatında elimiz taşın altına konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve 1967 hudutları temelinde, başşehri Doğu Kudüs olan, coğrafi tamlığa sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına müteveccih gayretleri kararlılıkla desteklediğini ifade ederek, bu hususun bölge sulhunun sağlanması bakımından çok ehemmiyetli olduğunu söyledi.

"KEŞMİŞ SORUNU BM KARARLARI İSTİKAMETİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Keşmir sorununa da değinen Şentop, "Takribî 74 yıldır devam eden ve bölge sulhunu tehdit eden Keşmir meselesinin, diyalog yoluyla, insan haklarına ve beynelmilel hukuka saygı, alakalı Birleşmiş Milletler BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin temennileri dikkate alınarak çözülmesi gerekmektedir." dedi.

Şentop, Türkiye olarak, beynelmilel cemiyetin artık güçlünün ve sesi çok çıkanın, çok hengame yapanın değil, haklının yanında durması gerektiğini her seviyede ve her platformda vurguladıklarını ifade ederek, bu noktada her türlü diplomatik çabayı gösterdiklerini söyledi.

"KARARIN KURULUŞUNA LÜZUM DİNLENEN HER VAKADA DOSTLARIMIZIN YANINDA DURUYORUZ"

Salgın evvelinde olduğu gibi bu yarıyılda da terör örgütleriyle gayretin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati sürükleyen Şentop, "Bölgelerimizde güvenlik ve kararın kuruluşuna lüzum dinlenen her vakada arkadaş ve kardeşlerimizin yanında duruyor, onlara destek veriyoruz. Beynelmilel güvenlik ve huzurun temini noktasında mükellefliklerini üstlenen ve bunu layıkıyla yerine getirme mücadelesindeki bir ülke olarak bölgenin ekonomik refah ve kararına da katkı sağladığımıza inanıyoruz. Buradaki temel ilke bu fırsatları değerlendirirken atılması gereken adımların bakımsızlık edilmemesi ve doğru giderekmedir. Bu bağlamda, bu büyük camianın aboneleri olarak ekonomiden sıhhate, eriştirmeden enerjiye uzanan geniş yelpazedeki mevcut iş birliği potansiyelini değerlendirmek için lüzum dinlenen adımları hızla atmamız gerektiği kanısındayım." diye konuştu.

Mevzubahisi sektörlerde bölgesel iletişimliliğin kuvvetlendirilmesi ve yaratıcı projelerin geliştirilebilmesi için meclislere de büyük rol düştüğünü dile getiren Şentop, laflarını şöyle sürdürdü:

"Laflarıma son verirken, EİT Parlamenter Asamblesinin kuvvetlendirilmesi, netice odaklı bir parlamenter yapıya dönüştürülmesi ve salgından kaynaklanan yeni sınav ve ihtimallere karşı faal kılınması bakımından yararlı istişareler asıllaştırmamızı temenni ediyorum. Asamblemizin yakın gelecekte daha da müesseseselleşerek faaliyetlerini devam ettirmesinin hepimizin ortak hevesi olduğuna inanıyorum."

Pakistan'ın konut sahipliğinde başşehir İslamabad'da asıllaştırılan konferans iki gün sürecek.

Konferansın bugünkü açılış seansına Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kayser, Afganistan Ulus Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda, Özbekistan Ali Meclisi Kanunuma Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov fiziki katılım sağlarken, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT Genel Sekreteri Hadi Süleymanpur video konferans ile katıldı.