Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Turizm Teşvik Yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Yasaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri idare birlikleri" kurulacak.

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla beraber bu bölgelerin kalitesini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu verimi bulunan orman nitelikli olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile patenti olası olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve hudutları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve bülten edilen alanları tanımlayacak.

: İlginize Sürükleyebilir Delta varyantı açıklaması... 'Bu artık onların salgını'Mağdurları çığ gibi gelişiyor: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayınTaziye ziyaretinde infial yaratan anlar!

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ait yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin natürel, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm kıymetleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet takviyeleri hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için tanımlanan ödün, muafiyet ve teşvik kararları, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının hakikatleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması emeliyle Bakanlık tarafından, ismine tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri idare birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

KONAKLAMA VE PLAJ ŞİRKETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Yasayı ve öbür mevzuatta yer alan teşvik temkinleri ile ödün, muafiyet ve haklardan faydalanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm firması belgesi alınması gerekliliği getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça tanımlanan vakitler içinde bitirilerek firmaya açılması lüzumlu olacak ancak bu müddet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönet tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama şirketlerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 sene içinde Bakanlıktan turizm firması belgesi almaları lüzumlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm firması belgesi iptal edilen konaklama şirketlerinin iptal kararının beyanname tarihinden itibaren 1 sene içinde yine turizm firması belgesi almaları lüzumlu hale getirilecek.

Kamu müessese veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması lüzumlu olmayacak.

Konaklama kapsamayan müstakil plaj şirketlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm firması belgesi almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve müracaatı takiben yapılacak teftiş neticesinde varsa tanımlanan yetersizliklerini, bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm firması belgesi almaları lüzumlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm firması belgesi iptal edilen plaj şirketlerinin, iptal operasyonunun beyanname tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm firması belgesi almaları gerekliliği getirilecek.

BELGE ALAMAYAN FİRMALARIN FAALİYETLERİNE SON VERİLECEK

Belirtilen vakitler içinde turizm firması belgesi alamayan konaklama ve plaj şirketleri, firmaya açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili yönet tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan kuruluşlar için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm sektörünün kalkınmasını ve tasarılı ve hakimiyetli biçimde gelişimini sağlamak için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama kuruluşlarının cins veya kullanım kararı farklılığı ile kapasite çoğalışı gidişatlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve eşi altyapıya katılım payı istenecek.

LÜKS KAMPÇILIĞIN LEGAL ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu verimi istikametinde korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik kuruluş yapılmasına ait usul ve temeller tanımlanacak.

Lüks kampçılık turizm cinsinin legal altyapısı oluşturulacak ve hakimiyetli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Yasayı'na uygun olmak kaydıyla, mesken tasarım ve idare tasarıyı ile şartları tanımlanan, natürel etraf ile geçimli, kalıcı yapı kapsamayan, zorunlu güvenlik önlemleri alınan iyi teçhizatlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır kuruluşları yapılması emeliyle kiralama yapılabilecek. Kuruluş kapsamında yapılacak her türlü birim, esassız ahşap platform üzerine, olası olan en az müdahaleyle, etraf arkadaşı çadır malzemesi kullanılarak ve natürel ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın tanımladığı kriterlere uygun yapılmayan ve turizm firması belgesi almayan kuruluşlar firmaya açılamayacak.

Bakanlıktan turizm firması belgesi alınmasının ardından başka bir harekâta gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu kuruluşlar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Kontratlarına aykırı olarak Bakanlığın tanımladığı kriterlere uygun yapılmayan kuruluşların kira kontratları feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Borsada kolay harekât ve düşük komite için tıklayın