Türkiye büyümede fark attı

Türkiye büyümede fark attı

Türkiye ekonomisi bu senenin ilk çeyreğinde temennilerin azıcık üzerinde yüzde 7 gelişti. Yurttaşın tüketimi ve yatırımlar gelişmede tesirli oldu. Türkiye, yüzde 7’lik sihrime ile Ekonomik İşbirliği…

Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK ocak-mart yarıyılına ait sihrime sayılarını açıkladı. Gelişmede sanayi ve hizmetler sektörünün katkısı dikkat çekti. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7’lik sihrime rakamını tuttu. Yurttaşın tüketimi ve yatırımlar gelişmede tesirli oldu. TÜİK’in açıkladığı yapım usulü hesabına göre, sanayi imali geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 11.7 gelişerek ekonomiye 2.46 puanlık katkı yarattı. İmalat sanayi ise 12.2’lik bir performansla 2.12 puanlık, tarım sektöründeki yüzde 7.5’lik sihrime 0.21 puanlık katkı sağladı. Geçen senenin ilk çeyreğinde küçülen inşaat sektörü bu senenin ilk çeyreğinde baz tesiriyle yüzde 2.8 gelişirken, 0.17 puanlık katkı yarattı. Hizmetler sektöründe ilk çeyrekte yüzde 5.9’luk sihrime görüldü ve 1.35 puanlık katkı dikkat çekti. Talebin de tesiriyle bilgi irtibat sektöründe yüzde 18.10’luk ilk çeyrek gelişmesinin ekonomiye katkısı 0.54 puan oldu. Geçen sene ikinci ve üçüncü çeyrekteki yüksek gelişmelerin yaşandığı finans sektöründe bu sene ilk çeyrekte yüzde 2.9’luk sihrime ekonomiye 0.15 puan katkı getirdi. Gayrimenkul sektörü yüzde 2.4 sihrime ile 0.22 puanlık katkı yarattı. Yönetimsel destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 5.3’lük sihrime var. Sektör geçen senenin ilk çeyreğinden bu yana ilk kere ekonomik gelişmeye pozitif katkıda bulundu. Kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 3.7’lik gelişmenin 0.44 puanlık katkı yarattı. Öteki hizmet faaliyetleri de yeniden açılmanın tesiriyle yüzde 14.4 gelişti 0.34 puanlık katkı sağladı.

YURTTAŞIN TESİRİ

TÜİK’in tüketim usulüyle hesabına göre yurttaşın tüketimi gelişmede ehemmiyetli rol oynadı. İlk çeyrekte yurttaşın tüketimi yüzde 7.4 gelişti ve yüzde 7’lik gelişmenin 4.42 puanı tüketimden geldi. Yurttaşın tüketiminde dayanıklı tüketim mülklerindeki çoğalış süratli gelişmesini sürdürdü. İlk çeyrekte dayanıklı tüketim mülklerindeki sihrime yüzde 58.2 oldu. Devletin tüketimi ilk çeyrekte yüzde 1.3’lük bir sihrime gösterdi. 0.2 puanlık katkı sağladı.

MAKİNE DONANIM

TL’deki kuvvetlenmeyle ithal makine ve donanım aygıtı yatırımlarının çoğalması toplam yatırımlarda yüzde 11.4’lük güçlü bir sihrime yarattı. Yatırımlardaki bu sihrime ekonomiye 2.85 puanlık katkı sağladı. İhracat ise dış pazarlarda açılmanın tesiriyle artan arzla yüzde 3.3 gelişti ve 0.81 puanlık katkı getirdi. İthalat ise yüzde 1.1 gerileyerek 0.25 puan gelişmeyi pozitif etkiledi. Stoklardaki erime de gelişmeyi 1.53 puan geriye çekti. Makine ve donanım yatırımlarında geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 30.5’lik sihrime oldu.

BALANSLI VE SAĞLIKLI GELİŞMENİN GÖSTERGESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, ilk çeyrekteki yüzde 7’lik gelişmenin yüzde 56’sının net dış arz ve yatırımlardan geldiğini belirterek, “Bu, balanslı ve sağlıklı gelişmenin göstergesi. İstihdam oluşturan, kazanç dağılımını iyileştiren ve karara odaklanan siyasetleri kararlılıkla uygulayacağız. Gelişmenin finansman niteliği önceliğimiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, devam eden salgın koşullarına karşın Türkiye ekonomisinin 2021’nin ilk çeyreğinde yüzde 7 gelişmeyi muvaffak olduğunu belirterek, “Yüzde 12.2 gelişen imalat sanayi, GSYH’deki çoğalışa yeniden en çok katkı sağlayan sektör oldu. Niyetimiz üreterek sağlıklı gelişmek” dedi.
Türkiye büyümede fark attı
İŞ DÜNYASINDA SİHRİME KEYFİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek sihrime sayılarına ait, “Yüzde 7 sihrime memnuniyet verici. Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla negatif etkilenen ve gelişmeden yeteri kadar hisse alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dış Ekonomik İlişkiler Heyeti DEİK Başkanı Nail Olpak, bilgiler istikametinde, Türkiye’nin artık yalnızca gelişen değil, gelişmenin ivmesini de artıran bir yarıyıla girdiğini belirterek, “Salgına karşın temenniyi aşan, balanslı, sürdürülebilir ve nitelikli sihrime kompozisyonu neşelendirici” dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, koronavirüsün tam olumsuz tesirlerine karşın senenin ilk çeyreğinde hakikatleşen yüzde 7’lik bu gelişmenin, iş dünyasının Türkiye ekonomisine olan güvenini teyit eder kalitede olduğunu belirtti.
Türkiye büyümede fark attı
OECD’DE İLK SIRADA

TÜRKİYE, senenin ilk çeyreğindeki yüzde 7’lik sihrime ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkeleri arasında en çok gelişen ülke oldu. OECD 2021 küresel sihrime varsayımını yüzde 5.6’dan yüzde 5.8’e yükseltti. OECD bilgilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan birinci çeyrek sihrime oranları şöyle:
Türkiye büyümede fark attı
Türkiye büyümede fark attı
ŞAHIS BAŞI KAZANÇ 8.736 DOLAR

TÜİK bilgilerine göre, birinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin büyüklüğü TL bazında cari maliyetlerle 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olurken, dolar bazında 188 milyar 65 milyon dolar olarak asıllaştı. Şahıs başı ulusal kazanç ise ilk çeyrek itibariyle hesaplandığında 8 bin 736 dolara yükseldi. Şahıs başına kazanç 2017 senesinde 10 bin 696, 2018 senesinde 9 bin 792, 2019 senesinde 9 bin 213 ve geçen sene de 8 bin 599 dolar olmuştu.
Türkiye büyümede fark attı

Canlı Borsa - Altın Maliyetleri - Döviz Kurları için Bigpara