Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi

Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri İş Akademiyi Müdürü Öğretim Azası Dr. Halit Şüphe'nun müsilaj ile en kısa vakitte ve ekonomik biçimde çaba edilmesi için yaptığı bilimsel çalışma,

Müsilaj, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında özellikle geçen sene yoğun olarak görülmüş; deniz ekosistemlerini tehdit eden bu vaziyet, natürel yaşamı ve turizm potansiyelini negatif etkilemişti. Deniz yüzeyindeki müsilaj, muhtelif yöntemlerle bir araya gelerek bertaraf edildi, bir zaman sonra da tesirini kaybetti. Bu sene müsilaj kabusunun yine ortaya çıkmasından evham edilirken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde müsilaj ile gayrette yöntem geliştirildi.

Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi

Dr. Halit Şüphe, müsilaja en kısa vakitte ve ekonomik biçimde nasıl müdahale edilebileceği mevzusunda 1,5 sene süren bilimsel çalışma yürüttü. Yazdığı, 'Sonikasyonun Maruz Kalma Vaktinin Müsilajın Fiziksel Dağılımı Üzerindeki Tesirleri: Bir Ön Çalışma' Effects of Exposure Time of Sonication on Physical Dispersal of Mucilage: A Preliminary Study isimli yazı ise beynelmilel hakemli mecmuada bilimsel çalışma olarak nisanda yayımlandı.

Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi

'KİMYEVİ YAPISI BOZULMADAN AYRIŞMAYA UĞRADI'

Çanakkale Boğazı'ndan bir araya gelen müsilaj misallerine laboratuvar etrafında ultrasonik ses frekansları verdiklerini söyleyen Dr. Halit Şüphe, ultrasonik titreşim sonikasyon tarafından üretilen 40 kHz frekansın, kolloidal yapı üzerinde zamana bağlı devirici tesir gösterdiğini belirtti.

Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi

60 dakikalık 40 kHz frekanslı ultrasonik dalganın deniz yüzeyindeki müsilaj birikiminin, yüzde 50 oranında ayrılmasında tesirli olabileceğini kaydolan Şüphe, "Müsilaj; Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Kuzey Ege'de görüldü. Biz Çanakkale Boğazı’ndan almış olduğumuz misalleri laboratuvarlarımızda araştırarak, onlara ultrasonik ses frekansları ilettik. 60 dakika, 30 dakika, 15 dakikalık mesajımlar sonucunda müsilaj ayrıştı. 60 dakika sonucunda takribî yüzde 50 oranında fiziksel ayrışmaya uğradı ve o yoğunluk özelliğini kaybettiği gözlemlendi. 40 kHz ultrasonik dalgalar sonucunda müsilaj fiziksel olarak kimyevi yapısı bozulmadan ayrışmaya uğradı. Ağır yakalayıcı özelliğini ve o yüzeyde kaplayıcı özelliğini kısmen de olsa kaybetti" diye konuştu.

Bu uygulamanın acil eylem tasarıyı olarak değerlendirilmesini de öneren Dr. Şüphe, "Evvelki yarıyıllarda müsilaja kıyıdan müdahale edilmiş ve kıyıda yoğunluk oluşturan müsilaj katmanı bir araya gelerek değişik bir noktaya transfer edilmiştir. Biz bu transferi hakikatleştirmeden, çok yüksek maliyetlerin içine girmeden daha evvel uygulanmamış bir yöntemi öneriyoruz” dedi. 

Ultrasonik ses frekansıyla müsilaj mücadelesi