Üniversitelerde örgün eğitim nasıl olacak? YÖK'ten 2 ayrı 'yüz yüze eğitim' rehberi

Üniversitelerde örgün eğitim nasıl olacak? YÖK'ten 2 ayrı 'yüz yüze eğitim' rehberi

Yükseköğretim Kurulunca YÖK Kovid-19 salgını ile çaba kapsamında surat surata eğitimlerin başlatılacağı 2021-2022 eğitim öğretim yarıyılında, üniversite yerleşkelerinde uygulanacak temkinlere ait rehber

YÖK ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Müesseselerinde Sağlıklı ve Pak Civarların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlanmıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim seneyi sonbahar yarıyılından itibaren üniversitelerde örgün programlarda surat surata eğitime geçilmesi kararı ile beraber bu kılavuz aktüellenerek "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Müteveccih Uygulamalar Rehberi’’ ile "Yerleşke Civarına Müteveccih Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber haline getirildi. Üniversitelerdeki eğitim öğretim süreci ve yerleşkelerde alınması gereken temkinlere ait ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rehberler üniversitelerle paylaşıldı.

Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Müteveccih Uygulamalar Rehberi'ne göre, örgün eğitimde öncelik surat surata eğitimde Kovid-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim müesseseleri örgün programlarda harmanlanmış hibrit eğitim modeli de kullanılabilecek. Harmanlanmış eğitime geçildiği gidişatta da zorunlu temkinler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince surat surata yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre surat surata veya emin bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek.

SALGININ BÖLGESEL SEYRİNE GÖRE KARARI ÜNİVERSİTELER VEREBİLECEK

Kılavuzda, gelecekteki mümkün senaryolara göre yükseköğretim müesseselerinde izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre değişik programlar için yapılacak olan uygulamalara müteveccih hususlarda daha evvel de olduğu gibi farklılık yapma yetkisi yükseköğretim müesseselerinin alakalı kurullarına vazgeçildi. Buna göre, hadise rakamı artan bir kampüste çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir yerleşke tamamen surat surata devam edebilecek.

Salgın zamanınca devletin alakalı müessese ve kuruluşlarının yanı gizeme şehirler seviyesinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda farklılığa gidilebilecek.

ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Kılavuza göre, yükseköğretimin örgün eğitiminde temel olan sınıf ve yerleşke içi surat surata eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, alakalı örgün programdaki talebe rakamı ve altyapı olanakları göz önünde bulundurularak üniversiteler, alakalı programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye müteveccih uzaktan öğretim süreçlerini tasarlayacak.

Salgının faalliği eksilmekle beraber devam ettiği süreçte harmanlanmış hibrit bilme uygulamalarına yer verilebilecek. Surat surata yürütülen dersleri desteklemek emeliyle sınıf içi eğitimin yanı gizeme çevrimiçi uygulamalar da hakikatleştirilebilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle alakalı teknik altyapısını muhakkak standartlarda sürdürmesi sağlanacak. Öğretim personellerinin uzaktan öğretim yeterliliklerini iyileştirecek adımlar atılacak.

: İlginize Sürükleyebilir 'En çok gelişen ikinci ülke Türkiye, bu ulusun önünü kesemezsiniz'81 ile yeni genelge sevk edildi! İşyeri / patron isteyebilecekBir tık yaşamını kararttı... Ünlü profesör yaşamının şokunu yaşadı

UYGULAMALI EĞİTİMLER NASIL YAPILACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim senesinde de geçmişe dönük tespit edilen veya gözlemlenen beceriksiz kazanımlar üniversite heyetleri tarafından değerlendirilecek, alakalı yetersizlikler, uygulamalı eğitimlerle tespit edilerek zorunlu olması halinde hafta sonları da kullanılarak karşılama eğitimleri verilecek.

Uygulamaların surat surata devam edebilmesi için akademik ve yönetimsel personelin yanı gizeme talebelerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları için teşvik edilecek.

Salgının seyri takip edilerek öncelikle her bir program kazanımları için zorunlu olan uygulamalı eğitimlerin içeriği, laboratuvar ve uygulama yapılacak olan alanların fiziki şartları da korunarak talebeler gruplara parçalayacak ve mutasyonlu eğitim alabilmeleri için tasarılamalar yapılacak. Talebelerin hem grup çalışmalarında hem de bire bir yapacakları uygulamalarda enfeksiyon hakimiyeti için zorunlu ihtiyatlar, olanaklar dahilinde alınacak, uygulama yapılacak laboratuvar, birim ve merkeze göre talebeler, korunma ihtiyatları açısından bilgilendirilecek. Korunma ihtiyatlarına riayet etmeyen talebelerin bu vaziyetlerinin tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de öbür bireylerin sıhhatini tehlikeye atma olasılığı bulunduğundan uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecek.

Uygulamalı eğitimlerin muhtemel olduğunca surat surata yapılması, dijital civarda desteklenmesi veya harmanlanmış uygulama yapılması vaziyetinde de muhtemel olan en faal ve faydalı usullerin seçim edilmesi için program özelinde zorunlu ihtiyatlar alınacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim senesinde imtihanlar temel olarak surat surata yapılacak. Bununla beraber salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir vaziyetlerin varlığında yahut program özelinde yükseköğretim müesseselerinin alakalı heyetleri tarafından uygun görülmesi şartıyla çevrimiçi imtihan uygulamalarından da faydalanılabilecek.

YÖK Başkanı Özvardan yüz yüze eğitim açıklaması YÖK Başkanı Özvar'dan 'surat surata eğitim' açıklaması

YERLEŞKE VE KAMPÜSLERDE ALINACAK TEMKİNLER NELER OLACAK?

Salgının dinç bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak üniversitelerin alakalı heyetleri tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre değişik programların değişik uygulamaları özelinde tasarılama yapılacak ve üniversite senatoları elastik karar alabilecek. Bu kapsamda derslikler ve çalışma salonlarındaki Kovid-19 temkinleri şöyle tanımlandı:

- Akademik ve yönetimsel personel ile talebelerin aşılanmış olması çok ehemmiyetli.

- Üniversitelerde dersliklerde, yerleşkelerde, buluşma salonlarında maskeye, mesafe ve pakliğe dikkat edilmeli. Özellikle kapalı alanlarda devamlı maske kullanımı sağlanmalı.

- Yerleşke içinde ortak kullanım alanları kumpaslı olarak arınılmalı.

- Sosyal faaliyetler muhtemel olduğunca sarih havada sürdürülmeli.

- Sınıf içinde oturma kumpasında şahıslar arası en az 1 metre mesafe konulmalı. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılmalı.

- Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilmeli.

- Dersler muhtemel olan en az rakamda şahıs ile yapılmalı.

- Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek etrafın havalandırılması sağlanmalı.

- Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite tasarılaması yapılmalı, kalabalık grup çalışmalarından sakınılmalı.

- Damlacık oluşturması sebebiyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan faaliyetler için minik derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar seçim edilmeli.

- Damlacıkların dağılmasına yol açabileceği için muhtemel mevki içerde şahıslar olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalı.

- Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok bireyin temas ettiği alanların pakliğine özellikle dikkat edilmeli.

- Dersliklerde oturma kumpası ve mesafeleri de evvelden ayarlanmış olmalı.

- Kampüs içerisindeki yurtların talebeler tarafından kullanılması mevzusunda sosyal civarlar için alınan önlemlere uyulmalı, Sağlık Bakanlığı ve alakalı heyetlerin alacağı kararlara uygun tertip etmeler yapılmalı.