Varlık yönetim şirketlerine yeni şartlar getirildi: Borçlu en fazla 3 kez aranabilecek

Varlık yönetim şirketlerine yeni şartlar getirildi: Borçlu en fazla 3 kez aranabilecek

Banka ya da öbür mali kuruluşların kredi alacaklarını devralabilen varlık idare firmalarına yeni kriterler getirildi. Bildirimde bulunulmasına karşın borcun ödenmediği hallerde resmi tatil günleri…

BANKACILIK Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi’nun Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, Varlık İdare İşletmelerinin Kuruluş Ve Faaliyet Temelleri ile Devralınacak Alacaklara Ait Operasyonlar Hakkında idaremelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Varlık idare işletmeleri; banka ve öbür mali kuruluşların kredi alacaklarını devralabiliyorlar. Bu alacakları tahsil ediyorlar, yine yapılandırıp devredebiliyorlar. Banka böylece alacağını takip etmiyor, bilançosundan çıkartıyor, icra süreci ile uğraşmamış oluyor. Varlık idare işletmeleri de batık kredileri tahsil etmeye çalışıyor, edemezse meşru süreci başlatıyor.

ÜÇÜNCÜ BİREYLER ARANMAYACAK

İdaremelikle, ödenmeyen kredi borçlarının devredilmeden evvel bankalara bildirim gerekliliği getirildi. Bankalar borçluya, borcun, aslı ve ferileri ile beraber alacağın hangi varlık idare firmasına devredileceğine dair bilgi verecek. Varlık idare işletmeleri de devraldıkları alacaklara ait takip ve tahsil harekâtlarına başlamadan evvel hakikat borçluların veya legal temsilcilerinin Tehlike Merkezi veya elektronik haberleşme firmacılarının rehber hizmetleri üzerinden denetlenen ya da kaynak kuruluşlardan alınan irtibat adreslerine yazılı bildirimde bulunacak. Varlık idare işletmeleri borçluların kimlik ve irtibat bilgilerini doğru tespit etmekle mükellef olacak. Varlık idare işletmelerinin borçluya bildirdiği irtibat bilgileri üzerinden işletme ile doğrudan kendilerinin irtibat kurması ya da borçlu ile irtibat kurulduğu esnada borçlunun ve kendilerinin onay vermesi koşuluyla, borcu ödemek, borcu üstlenmek, borca veya kontrata katılmak isteyenler dışında, borçla alakalı yetkili olmayan üçüncü bireylere borçla alakalı rastgele bir biçimde bilgi verilemeyecek. Bu bireylerle irtibat kurulamayacak.

5 İŞGÜNÜ GEÇMELİ

İdaremeliğe göre borçluya erişilemediği vaziyetlerde, arama rakamının değişik telefon hatlarından yapılan aramalar da dahil günde en fazla 3, ileti rakamı ise bir defa ile hudutlu yakalanacak. Borçluya erişildiği ve mevzunun aktarıldığı vaziyetlerde ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar minimum 5 iş günü geçmesi, borçlu olduğuna dair varlık idare işletmesinin elinde somut evraklar olmadıkça borcunu kabul etmeyen, rastgele bir uzlaşmayı yalanlayan ve netlikle aranmak istemediğini sarihçe ifade eden bireyler aranamayacak. Varlık idare firmalarınca, finansal harcayıcılara verilen borç ve tahsilat bilgilerinin doğru, sade ve anlaşılır olması temel olacak.

CANLI ALACAK DA DEVREDİLEBİLECEK

İDAREMELİKLE; mevcut vaziyet itibariyle Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu himaye ve teftişine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-anapara piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların yalnızca mat alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık idare firmalarına satabilmesinin de önü açıldı.

Borsada kolay operasyon ve düşük kurul için tıklayın