Vergide kriterler değişiyor

Vergide kriterler değişiyor

Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik reform kolisinde, aidat uygulamalarına ait yeni kriterler getirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform kutusuna göre ödentide kriterler değişiyor. Kutu, bir çok değişik kısımdan oluşacak. Bu tertip etmeler, önceliklerine göre öneriye dönüştürülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirilecek. Kroki metinde yer alan bazı teknik alt yapı tertip etmeleri tenkitlere mevzu olmuştu. Aidat uygulamalarına yeni kriterler getiren kısım özetle şöyle:

ÖTV’YE GÜVENCE ŞARTI

ÖTV’ye tabi mahsullerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı sebebiyle doğacak aidatların tahsil güvenliğini sağlamak emeliyle, bu mahsulleri üretim eden, ithal eden veya satan mükelleflerden güvence alınacak. Güvence, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir senede tahakkuk eden Katma Değer Vergisi ve ÖTV meblağı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.

PRİM TEŞVİKİNE YENİ KAİDELER

Prim teşviki, yardım ve indirimler, faydalanılabileceği halde faydalanılmayan yarıyıllar için geriye doğru uygulamayacak. Ayrıca, faydalanılmış olan prim teşviki, yardım ve indirimler, başka bir prim teşviki, yardım ve indirim ile değiştirilemeyecek.

İKİNCİ EL VASITA SATIŞI

Kroki ile ikinci el taşıtların noterdeki alım satım harekâtlarında binde 5 oranında aidat uygulanması da öngörülüyor. Harç, taşıtların ilk patentinden sonraki birinci satış ve devir harekâtlarında alım satım değeri üzerinden alınacak.

FATURALANDIRMA VAKİTLERİ

Aidat Usul Yasayı’ndaki fatura tertip edilme süresi değiştirilecek. Buna göre, ‘faturanın, mülkün teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde tertip edilmesine ve bu zaman içerisinde tertip edilmeyen faturaların hiç tertip edilmemiş sayılacağı’ kararına ek yapılacak.

ÜÇ YIL İÇİN AİDAT TEVKİFATI

Başka bir tertip etmeyle de, Müesseseler Aidatsi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 senelerine ait gelecekteki kar dağıtımlarından yapılacak aidat kesintisinin peşin alınması öngörüldü. Buna göre, Müesseseler Aidatsi Yasayı uyarınca senelik veya özel şartname veren müesseselerin indirim ve ayrıcalıklar düşülmeden evvelki müessese hasılatından hesaplanan müesseseler ödentisi düşüldükten sonra kalan hasılat meblağı temel alınacak. Bunun üzerinden 2020 seneyi ve 2021 seneyi ödentilendirme yarıyıllarına ait hasılatları için yüzde 10, 2022 seneyi ödentilendirme yarıyılına ait hasılatları için yüzde 5 oranında aidat tevkifatı yapılacak.