Yeni kiracıya tahliye kâbusu

Yeni kiracıya tahliye kâbusu

Evini ya da işyerini kiraya verecek mal sahipleri son yarıyılda ısrarla tahliye vaadi istiyor. Tahliye vaadi ile kiracı ‘Evinizi belirtilen tarihte boşaltacağım’ diyor.  Emlakçıların verdiği bilgiye

İşte merak edilenler...

TARİHİ BOŞ BIRAKMAYIN

1- Tahliye vaadi ile alakalı en çok merak edilen mevzu bu belgenin ne zaman imza atılacağı. Mevcutta kira kontratı ile eşzamanlı olarak imza atılması arz edilse de bu kusurlu. Tahliye vaadi kira kontratıyla aynı gün imza atılmaz, imzalanırsa da geçersiz olur. Emsal davalarda bu vaziyette kiracının baskı altında olduğu, kontrat yapmak için zorunlu olarak imza attığı düşüncesi kabul görür. Hukukçulara göre kontrattan 1-2 ay sonra imza atılması uygun olur.

2- Aynı gün imza atılmasının doğru olmadığını öğrenenler kimi zaman kiracıya ‘boş belge’ imza attırıyor. Ancak bu kiracı için çok tehlikeli. Hem vaat kontratı tarihi, hem de evin tahliye tarihi yazıldıktan sonra imza atılmalı. Aksi halde konut sahibi istediği tarihleri ilave ederek operasyon başlatabilir. Bu biçimde tertip edilen tahliye vaatleri altındaki imza kiracıya ait ise geçerli oluyor. Kiracı böyle bir taahhütname vermiş ise tarihinin sonra doldurulmuş olmasının hukuken belgeyi geçersiz kılma gidişatı yok. Başka Bir Deyişle mal sahibi tahliye isteyebilir.

3- Tahliye vaadinin noterde hazırlanması koşul değil. Hain yazılı olarak yapılanlar da geçerli.

4- Tahliye vaadi kontratı imzalayan birey tarafından imza atılmalı. Laf gelimi üniversite talebesi bir kira kontratı yaptıysa vaadi ailesi imzalayamaz.

5- Şayet bir aile evi mevzubahisi ise vaadi eşlerin ikisi de imza atmalı. Ya da 2-3 dost ortak kiralama yaptı ve kontrat ortak hazırlandıysa, vaat de ortak imza atılmalı.

KİRACI PİŞMAN OLURSA...

6- Tahliye vaadinde bir cezai koşul olup olmadığı hakimiyet edilmeli. Şayet belgede ‘belirtilen tarihte tahliye edilmezse para cezası ödemeyi kabul ediyorum’ maddesi varsa ve kontrat koşullara uygun yapıldıysa kiracı bu cezayı ödemek zorunda kalır.

7- Peki kiracı kontrat günü tahliye vaadi imzalanmaya zorlandıysa ya da boş bir belgeye imza attığını sonradan kavradıysa ne yapacak? Bu vaziyette kiracı noterden yapacağı uyarıyla gidişatı anlatıp, konut sahibinin elindeki tahliye vaadini boşa çıkarabilir.

8- Elinde usulüne uygun tahliye vaadi olan bir konut sahibi icra yoluyla tahliye sağlayabilir. Vaat edilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde icra dairesine müracaat etilir ve kiracıya bir bildiri gider.

9- Kiracı bu vaziyette konutu veya işyerini tahliye eder ya da haklı bir bahanesi varsa itiraz eder. Dava neticesinde bahaneler araştırılır ve haklı taraf tespit edilir.

10- Tahliye kararı alınırsa icra dairesince daire boşaltılır. Burada taşınma giderleri de dosyaya işlenir ve kiracı ödemek vaziyetinde kalır. Bu sebeple netleşen tahliye kararı varsa kiracının kendi imkânları ile daireyi boşaltması daha avantajlı olur.

HANGİ VAZİYETTE KİRACI KONUTTAN ÇIKAR?

Fahiş kira çoğalışları sebebiyle çok sayıda konut sahibi kiracısını tahliye etmek istiyor. Daha Önceki kiracıların ödedikleri sayı düşük kaldığı için, evin daha yüksek maliyetle başkasına kiralanması amaçlanıyor. 1 sene zamanla kira çoğalışına yüzde 25 hududu gelmesinin de tahliye davalarında çoğalışa yol kalemtıraşı belirtiliyor. Peki konut sahibi her istediğinde kiracısına ‘konutumu boşalt’ diyebilir mi? Sevinci sebeplerle evin tahliyesini istemek muhtemel değil. Konut sahibi kendisinin ya da bakmakla mükellef olduğu birinin gereksinimi varsa kiracının tahliyesini isteyebilir. Ancak lüzumum var dedikten sonra, konutu bir başkasına 3 sene zamanla kiralayamaz. Kiralarsa daha önceki kiracına tazminat öder. 10 sene kontrat uzama süresi dolan kiracı için rastgele bir mazeret göstermeden tahliye istenebilir. Bunun yanında evin satılması vaziyetinde, malı alan birey şayet kendi yaşayacaksa kiracının tahliyesini arz eder. Bu vaziyette ya 6 ay, ya da bir sonraki kontrat yarıyılına kadar zaman verilir. Tarafların uyuşamaması halinde tahliye davaları vasati 2-2.5 sene sürüyor. Tahliye vaadi olması vaziyetinde ise kiracı itiraz etmezse 2-3 ay içerisinde tahliye reelleşiyor. İtiraz halinde toplam müddet 1-1.5 seneyi bulabiliyor.