Yeni yargı paketleri: Çocuk icrasına son, hâkim ve savcıya coğrafi teminat

Yeni yargı paketleri: Çocuk icrasına son, hâkim ve savcıya coğrafi teminat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeni yargı kutusunun en kısa zamanda Meclis’e getirileceğini açıklamasının ardından gözler bu çalışmaya çevrildi. Tertip Etme kapsamında birden çok kutu hazırlanacağı

Öne çıkan tertip etmeler şöyle:

* Boşanmış çiftler açısından büyük mesele olan, çocuk teslimine ya da çocukla şahsi ilişki kurulmasına ait kararların yerine getirilmesi, icra dairelerinin vazife alanından çıkartılacak.

MAKUL ZAMANDA YARGILAMA

* Makul zamanda suçlanma hakkının ihlali mevzusundaki müracaatları araştırmak ve tazmin etmek üzere tesirli bir mekanizma oluşturulacak. İhlaller tesirli bir biçimde tazmin edilecek. Bu arzlar fertsel müracaat ile Tüzük Duruşması’nin önüne taşınmadan çözüme kavuşturulacak.

* 20 sene ve üstü gibi belli bir mesleksel kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi güvence getirilecek. Hâkim ve savcılar Hâkimler ve Savcılar Heyeti’nca HSK isteği olmaksızın, başka yere soyulamayacak. Böylece yargı üyelerinin mesleksel güvenceleri kuvvetlendirilecek.

* Yargıtay ve Danıştay azalığı gibi misyonlar başta belli misyonlara soyulabilmek için kıdem koşulları yine tanımlanacak.

* HSK’nın verdiği disiplin kararlarına karşı yargısal teftiş mekanizması genişletilecek. Hâkimler ve Savcılar Yasayı’ndaki disiplin cezaları daha nesnel kriterlerle yine tanımlanacak.

HÂKİM-SAVCI DAYANAKÇILIĞI

* Hâkim ve savcı dayanakçılığı modeline geçilecek. Destekçiler adliyedeki işlere daha etkin katılacak, işe deneyim sahibi olarak başlayacaklar.

* Adli ve yönetimsel yargıda, misyonsuzluk ve yetkisizlik kararlarından dolayı uzun suçlamaların önüne geçilecek biçimde yeni bir model oluşturulacak.

* Etraf, imar ve enerji gibi alanlarda özel duruşmalar kurulacak.

ŞAHSİ BİLGİLERE KORUMA

* Şahsi Bilgilerin Korunması Yasayı, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek ve geçimleştirme çalışmaları bitirilecek. Böylece şahsi bilgilere koruma kalkanı kuvvetlendirilecek.