Yıkımda ‘planlı’ dönem

Yıkımda ‘planlı’ dönem

Binaların hakimiyetli ve tehlikesiz imhayı için yeni bir idaremelik hazırlandı. İmha idaremeliği krokisine göre bundan sonra ‘imha tasarıyı’ hazırlanıp ruhsat alınacak. İmha müteahhitleri mesleksel…

Bir yapıyı inşa etmek için bir hayli mevzuat, inşa edecek müteahhit için de yeterlilik koşulları gerekiyor. Ne var ki imha için böyle değil. Bu alanda yaşanan sarihin kapatılması, imhaların hakimiyetli olması için ehemmiyetli bir adım atılıyor. Ülke genelinde 6.7 milyon tehlikeli yapının yenilenmesi için kentsel değişim seferberliği başlatan Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, hem mutasyon sürecine katkı sağlamak hem de ülke genelinde yapılacak tüm imhaları tehlikesiz hale getirmek için yeni bir idaremelik hazırladı. Kroki çalışması bitirilen imha idaremeliğinin 6 ay içinde yayımlanması öngörülüyor.

TASARI VE RUHSAT

Krokiye göre, imhayı yapılacak bina için evvel imha tasarıyı tanımlanacak. Bu tasarıda imhanın hangi metotla, nasıl yapılacağına ait tüm ayrıntılar yer alacak. Tasarıyla beraber imha ruhsatı alınacak. Mülk sahiplerince, bir imha müteahhidi ve imha işinin fenni yükümlülüğünü üstlenecek bir inşaat mühendisi ile anlaşılması gerekecek. Binaların devrilmesinde ana mesul imha müteahhidi olacak. Yönetler, imha tasarısını araştıracaklar ve yetersiz yoksa 15 gün içinde ruhsat tertip edilecek. Ruhsattan sonra 3 ay içinde tahribe başlanacak, 3 ayda içinde de bitirilecek. Aksi takdirde yine ruhsat alınacak. Tahribe başlamadan 7 gün evvel de yönete bildirim yapılacak. Yönet, komşu parsellerdeki yapılara 3 gün evvelden haber verecek. Her türlü etraf koruma önlemleri imha müteahhidi tarafından alınacak. Patlatmalı tahriplerde yönetçe kolluk ve acil dayanak takımlarının alanda bulunması sağlanacak.

SINIFLANDIRMA YAPILACAK

Yapı inşa edecek müteahhitler için yapılan sınıflandırma tertip etmesi imha için de uygulanacak. İmha müteahhitlerinde mali yeterlilik değil, yalnızca mesleksel ve teknik yeterlilik aranacak. Teknik yeterlik olarak makine, teçhizat ve donanım vaziyeti ile personel vaziyeti değerlendirilecek. İmha müteahhitleri ‘Y1, Y2 ve Y3’ olmak üzere sınıflandırılması tasarlanıyor. Bu tertip etmeyle 20 katlı bina ile 5 katlı bina imhayı yapacaklarda değişik özellikler aranacak. Yeniden patlatmalı imha için ayrı bir müteahhit uzmanlığı, uzun ulaşımlı aygıtlarla devirecek yapılar için aynı bir uzmanlık gerekecek.

ATIKLARIN GERİ KAZANIMI SAĞLANACAK

İdaremelikle atıkların bertaraf edilmesi ve geri kazanımını da sağlanacak. İmha müteahhitleri ortaya çıkacak her türlü atığın kaynağında parçalaması, yine kullanımı, geri kazanımı, etraf lisanslı geri kazanım kuruluşlarına sevk edilmesinden de mesul olacak. İdaremelikte, imha esnasında toz emisyonu hakimiyeti, hengame hakimiyetinin de kaideleri tanımlanacak.

‘ÖNÜNE GELEN DEVİREMEYECEK’

Yıkımda ‘planlı’ dönem

Bakanlık imha sırasında yandaki binaların hasar görmesi vakaları üzerine çalışma başlattı. Son olarak evvelki gün İzmir’de tehlikeli olduğu için devrilen 8 katlı bir bina 4 katlı başka bir binanın üzerine çöktü. Yeni idaremelikle bu tip kazaların önüne geçileceğini belirten Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Değişim Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “İmha sektörü zapturapt altına alınacak. Önüne gelen imha yapamayacak” dedi. Kimi işletmelerce süratli ve düşük maliyetli imha için ehemmiyetli mevzuların göz arkasını edildiğini, idaremelik sonrasında ise sürecin hakimiyetli ve tasarılı bir biçimde ilerleyeceğini belirten Vedad Gürgen, “İmhayı yapacak müteahhit sertifikalandırılacak. Herkes kendi teknik hüneri ve kapasitesine göre imha yapabilecek. Kusurlu imha yapanlara da ceza kesilecek” diye konuştu.