Zimmet skandalı

Zimmet skandalı

Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi, kayıp yapıt skandalından sonra şimdi de zimmet krizi ile çalkalanıyor. Müzedeki yapıtların zimmetinin 2008 senesinden bu yana hiç kimseye verilmediği, yapıt…

Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi’nde yaşanan skandal 2020 Eylül ayında, Antalya Şehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ‘saklı doküman’ prosedürü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bazı yapıtların kayıp olduğunu bildirmesi sonrası ortaya çıktı. Kayıp yapıt tespitinden hemen sonra vazifeden alınan Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel’in yerine soyması yapılan Harun Güllü, 24 Temmuz 2020’de vaziyet tespit zabtı hazırlayarak arkeolog Akan Atilla’nın 2008 senesinde emekliye dağılmasından sonra arkeoloji kısmı yapıtlarının zimmetinin hiç kimseye verilmediğini, yapıt sayımının ise fiilen 31 Aralık 2009 tarihinde bittiğini kaydoldu.

MÜDÜR KURUL KURDU

Yapılan ilk çalışma sonrası Antalya Şehir Kültür Müdürlüğü’ne üst yazı yazan müze müdürü Güllü, rapor, stok hakimiyeti, liste aktüellemesi çalışmalarının devam ettiğini bununla beraber kayıp yapıt ve yapıt parçalarının olduğunu vurguladı. Süreçle alakalı genel müdürlüğü de bilgilendiren Güllü, arkeoloji kısmı yapıtlarının 2008 senesinden bu yana zimmet mesulünün olmaması ve mevzuat gereği zimmetlenmesi gerektiğinden dolayı mevcut olan yapıtların mevcut halleriyle zimmetinin yapılması, bulunamayan yapıt ve yapıt parçalarının da tespit edilmesine ait sayım-tespit-zimmet kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Genel müdürlük, zimmet harekâtlarının 25 Kasım 2020 tarihine kadar, belgeleme ve öteki çalışmaların 1 Şubat 2021 tarihine kadar bitirilmesi, her ay operasyonlarla alakalı bilgi aktarılması direktifini verdi.

‘513 YAPIT ZİMMETLENEBİLİR’

7 uzmandan oluşan sayım-tespit-zimmet kurulu, arkeoloji kısmı yapıtlarının rakamını 17 bin 359 olarak tespit etti. Ancak kurul zimmete alınabilecek yapıt rakamının 513 olduğunu raporladı. Bu rapor üst yazı ile Şehir Kültür Turizm Müdürlüğü’ne şu ifadelerle eriştirildi: “Genel Müdürlüğümüz direktifi gereği kurulan sayım/tespit/zimmet kurulu aboneleri geçmişte yapılan çalışmalara katılan uzmanlardan oluşturulmuştur. Genel müdürlüğümüzce istenilen tarihe kadar zimmete alınabilecek yapıtların rakamına bakıldığı zaman 3 seneden evvel zimmet harekâtlarının bitmeyeceği bununla beraber 12 yıldır yaşanan zimmet meselesinin devam edeceği öngörülmektedir. Çalışmaların daha sıhhatli ve yararlı yürütülmesi için müdürlüğümüzden veya başka müze müdürlüklerinden yapıtları teslim etmek için kurul başkanı ve aza görevlendirilmesinin uygun olacağı kanısındayız.”

VAZİFESİNE İADE EDİLDİ

Müzede bu büyümeler yaşanırken, 2010 senesinde misyona başlayan 2020 senesinde ise vazifeden alınan Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel’in yargı kararıyla vazifesine iade edildiği bilindi. Ayrıca Mustafa Demirel imzalı 2011 tarihli fotoğrafı dokümana göre; yapıtların misyonlu uzman personele zimmetlenmesi için o tarihte de süreç başlatıldığı ancak ısrarla zimmet zabıtlarının hazırlanmadığı, zabıtların hazırlanmaması halinde ise sözkonusu personel hakkında disiplin kovuşturması yapılacağı vurgulanıyor.

Zimmet skandalı

KAYIP YAPIT İDDİASI NEYDİ

Şehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, zimmet sayımı, stok hakimiyeti, tehlike aktüellenmesi, tasnif ve resim çekimi esnasında birden fazla ehemmiyetli yapıtın kayıp olduğunu tespit etti. Bu tespit Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Gökhan Yazgı, zorunlu takibin yapıldığını sarihlerken, Genel Müdür Destekçisi Yahya Çoşkun, “Soruşturmacı kanalı ile mevzuyu inceliyoruz” demişti.